Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W Kalahari Wojciecha Albińskiego starzec obawia się, że życie wieczne będzie nudne: „Jakieś dwieście, trzysta lat to wytrzymam. Ale nie więcej!” [1] – mówi do misjonarza.

Każde spotkanie zmartwychwstałego Jezusa jest dla uczniów zaskoczeniem. Jego wygląd się nie zmienił, a jednak nie podlega prawom i ograniczeniom tego świata.

Ksiądz Michał Kaszowski uważa, że nie od razu poznamy wszystko, czym Bóg chce nas obdarować. Wieczność będzie ustawicznym stykaniem się z „niepojętymi rzeczami” [2].

1 Wojciech Albiński, Kalahari, Warszawa 2003, s. 78.
2 Zob. Michał Kaszowski, Śmierć i wieczne istnienie, Katowice 2008, s. 243.