Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Mężczyzna wszedł do kościoła w czapce i nie reagował na uwagi wiernych. Kiedy podszedł proboszcz i poprosił, by zdjął czapkę, odpowiedział: „Już od roku przychodzę do tego kościoła, a dopiero teraz zostałem zauważony”.

Zdarza się, że kapłani nie znają swoich wiernych; częściej jednak wierni nie znają swoich duszpasterzy i siebie nawzajem. Jezus jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce, a one znają Jego. Tworzą jedną owczarnię - wspólnotę.

Gilbert Chesterton proponuje, by w ramach testu człowieczeństwa wejść przez komin do czyjegoś domu, wybranego na chybił trafił. Po czym najlepiej i najszybciej jak się tylko da ułożyć sobie życie z jego mieszkańcami [1].

1 Zob. Gilbert Chesterton, Heretycy, przeł. Jaga Rydzewska, Warszawa–Ząbki 2004, s. 176.