Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Sándor Márai radzi, by na nikim nie polegać. „Wiedz, że nikt nigdy nie pomaga. Ale nie lamentuj. Jesteś człowiekiem, a więc niczego nie możesz oczekiwać od ludzi; i to jest naturalne” [1].

Patetycznie brzmi wezwanie Jezusa do bezgranicznej miłości bliźniego, takiej na wzór samego Boga: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Piotr Trzaskalski wierzy, że dobroć i miłość się opłacają; warto kochać i być szlachetnym, nie żądając niczego w zamian: „Dobrymi uczynkami uruchamiamy łańcuch dobrej energii” [2].

1 Sándor Márai, Księga ziół, przeł. Feliks Netz, Warszawa 2008, s. 98.
2 Maja Jaszewska, W co wierzę? Rozmowy Mai Jaszewskiej, Kraków 2007, s. 137.