Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Ludzie zawsze mnie pytali, dlaczego tak się spieszę. Bo życie jest krótkie – odpowiadałem. Dziś mówię moim studentom: Życie jest krótkie, nie zdążycie zrobić nawet 50 filmów i już jest po was. I nie wiem, z czego się śmieją” [1]  – wyznaje Andrzej Wajda.

Ewangeliczne błogosławieństwa to nauka o nietrwałości świata doczesnego i tego wszystkiego, co teraz ma dla nas tak duże znaczenie. Jezus mówi, że błogosławieni – szczęśliwi są ludzie, którzy niczego nie mają, są prześladowani, niedoceniani i smutni.

Bogaty turysta odwiedził Dalajlamę w jego pustelni. Przyniósł mu w prezencie ozdobnie zapakowaną paczkę. Mędrzec z wahaniem rozpakował duże pudło, które okazało się puste. „Ach!”, z ulgą zawołał Dalajlama, „O tym właśnie zawsze marzyłem!” [2].

1 Piotr Kępiński, Dariusz Wilczak, Nie warto być rozczarowanym, „Newsweek Polska” 2009, nr 1, s. 22.
2 Zob. Daniel Nettle, Szczęście sposobem naukowym wyłożone, przeł. Elżbieta Józefowicz, Warszawa 2005, s. 148.