Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Sándor Márai pisze, że rzeczy doczesne są bardziej ulotne niż poranna mgła: „Twój dom nie jest twój, twoje złoto, twoja żona, twoje dziecko, twoje zdrowie, twoja sława, wszystko to jest twoje tylko w takim stopniu, w jakim może dopisać ci szczęście w grze w kości” [1].

Miłować nieprzyjaciół, błogosławić przeklinających, modlić się za oszczerców, nie reagować na ataki, pożyczać nie licząc na zwrot, być wyrozumiałym, nie osądzać, nie potępiać, przebaczać. Tych i wielu innych heroicznych czynów wymaga Jezus od swoich uczniów.

Święty Tomasz z Akwinu uważał, że w niebie będziemy piękni i sprawni. Ciało odzyska wiek późnej młodości. Zrzucimy nadmierną ilość tłuszczu. Nie będzie chromych, bo wszystkie ubytki zostaną uzupełnione. Nawet męczennik zjedzony przez ludożerców odzyska swe ciało [2].

1 Sándor Márai, Księga ziół, przeł. Feliks Netz, Warszawa 2008, s. 77–78.
2 Cyt. za: Adam Workowski, Pochwała ciekawości, „Znak” 2007, nr (1) 620, s. 13.