Klucz do tajemnicy życia, ks. Edward Staniek


Apokaliptyczny obraz stanowi klucz do rozumienia otwartej walki, jaka toczy się na ziemi między życiem i śmiercią. Kobieta obleczona w słońce, ukoronowana gwiazdami, której hołd oddaje księżyc, jest brzemienna. Ona jest symbolem życia. Naprzeciw niej staje smok polujący na dziecię, które ona urodzi. Ten smok jest symbolem śmierci. Polowanie trwa. Kobiety rodzą, a śmierć pożera ich potomstwo. To zmaganie trwa nieustannie. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Paszcza śmierci połyka kolejne pokolenia. Śmierć atakuje zarówno dzieci, jak i rodzące je matki. Mimo to liczba ludzi na ziemi nieustannie rośnie. Życie jest mocniejsze niż śmierć!

Autor natchniony mówi o opiece Boga nad matką w stanie błogosławionym. Bóg jest po stronie życia i nie pozwala na to, by smok śmierci pożarł wszystkich ludzi.

W ten obraz wpisane są dzieje Jezusa, zrodzonego z Maryi. Ten potomek kobiety był szczególnie niewygodny dla tego, kto dysponuje władzą uśmiercania. Z tego powodu Szatan polował na Niego od Betlejem, a udało mu się to polowanie zakończyć na Golgocie. Tam odniósł zwycięstwo. Ale tam też poniósł klęskę. W trzy dni później okazało się, że śmierć jest za słaba, by zatrzymać Syna Bożego. On zmartwychwstał i uroczyście ogłosił tryumf życia nad śmiercią.

W tym samym apokaliptycznym obrazie odnajdujemy tajemnicę zmagania się życia ze śmiercią, jakie trwa w Kościele. On nieustannie przez wody chrztu rodzi dzieci Boże, a Szatan poluje na nie, aby je pozbawić życia Bożego. Dziś na świecie 200 milionów chrześcijan jest prześladowanych z powodu przynależności do Jezusa. Każdego dnia giną kolejni. I każdego dnia odnoszą zwycięstwo nad śmiercią, bo mają udział w zmartwychwstaniu Mistrza.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem potęgi życia. To tryumf życia. Tryumf Boga, tryumf Matki Najświętszej, tryumf Kościoła, tryumf każdego wierzącego człowieka.

Na naszych cmentarzach nie ma pomników ze stopą Szatana depczącego po zmarłych, jak zwycięski gladiator deptał swe ofiary. Na naszych grobach jest znak krzyża Chrystusa, przez który śmierć została pokonana. Nasze cmentarze są pomnikami wiary w życie! Warto o tym pamiętać zwłaszcza wówczas, gdy śmierć poluje na nas. Życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią!