Miejsce dla Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba (I–II zw.)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Twoją obecnością w Eucharystii. W tych dniach nasz wzrok częściej zatrzymujemy na białej Hostii. Przeżywamy oktawę Bożego Ciała, czyli przez osiem dni adorujemy Cię, Panie, w procesjach wędrujemy za Tobą, w monstrancji dostrzegamy Twoją bliskość. Potrzeba nam ośmiu dni, aby sobie przypomnieć, że każda Eucharystia zapowiada wieczność. Ósmy dzień w Piśmie Świętym to zapowiedź wieczności. W Wieczerniku po spożyciu Paschy z apostołami zapowiedziałeś, Panie, że następna uczta będzie dopiero w królestwie niebieskim.

Boski Wędrowcze, kiedy w uroczystość Twojego Ciała i Najświętszej Krwi wychodzisz na nasze drogi i oglądasz domy i zagrody, to chcesz nas na nowo zgromadzić wokół siebie. Jako dobry pasterz pragniesz nas przeprowadzić na niebieskie pastwiska. Przemierzając drogi i opłotki, przypominasz, że nieustannie nas szukasz. Nasz Bóg poszukuje człowieka. Jezu Chryste, dziękujemy dziś za Twoją odwagę poszukiwania.

Pieśń Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba (III–IV zw.)

Panie Jezu Chryste, wychodzisz do nas, aby prosić o miejsce dla siebie w naszym życiu. W czasie oktawy Bożego Ciała codziennie powtarzamy słowa: „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie...”. Panie, dlaczego mam ustąpić? Boski Nauczycielu, odpowiadasz na to pytanie w dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli Ty nie zamieszkasz w moim sercu, w moim życiu, w moich myślach, to zaraz zajmie to miejsce ktoś inny. Kto?

Panie, przypominasz nam, że na świecie jest Szatan. Od początku chce odwrócić nasze serca od Ciebie. Od grzechu Adama i Ewy każdy z nas może zostać okłamany przez ducha nieczystego. Szatan może wprowadzić w błąd nawet Twoich najbliższych.

Panie Jezu Chryste, adorujemy Cię z wiarą, bo jesteś Bogiem mocnym. „Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna”. Święty Jan Paweł II uczył nas, że Eucharystia jest sakramentem mocnych. Wołamy zatem wspólnie:

– w każdej adoracji eucharystycznej – udziel nam Twej mocy, Panie
– w każdej Komunii Świętej –
– w chwilach pokusy –
– w powstawaniu z upadku –
– w doświadczeniach życia –
– w przeciwnościach –
– w cierpieniu ciała –
– w cierpieniu ducha –
– w bezradności wobec zła –