Miesięczne spotkania w Szkole Modlitwy

„W centrum Kazania na Górze ewangelista Mateusz zamieszcza – jak widzimy – obszerną katechezę o modlitwie (6,5-15). Po wezwaniu do większej sprawiedliwości (5,20-48) ewangelista prowadzi do jej źródła, tej. do modlitwy, a potem znowu od modlitwy do jej owoców, czyli do czynów sprawiedliwości (6,16nn). To powiązanie modlitwy i działania jest bardzo znamienne” (Ks. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, s. 289).

„Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,5-8).


Poprzednia strona: Pomoce duszpasterskie
Następna strona: 1. Wprowadzenie do Szkoły Modlitwy