Modlitwa o przebaczenie, ks. Edward Staniek


Pieśń
Bądź pochwalon na wieki

Panie Jezu, ucząc nas modlitwy, podałeś słowa: „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Powtarzamy je każdego dnia, ale nie zawsze rytm naszego serca harmonizuje z naszymi ustami. Nie zawsze serce przebacza tak, jak pragnie, by Twój Ojciec mu przebaczył.

Ustawiłeś, Panie, tę naszą prośbę bezpośrednio po wezwaniu: „Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Chciałeś przez to zaznaczyć, że czym jest chleb dla ciała, tym jest przebaczająca miłość dla ducha. Bez przebaczenia serce nie potrafi żyć, nie potrafi wzrastać, nie znajdzie szczęścia.

Panie, naucz nas tę modlitwę zamieniać w czyn. Naucz nas przebaczać z serca tym, którzy nas krzywdzą. Naucz kochać, mimo że oni nas nie kochają. Naucz nas, Panie.

Pieśń Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Panie Jezu, połączyłeś w jednej prośbie przebaczenie tym, którzy nas krzywdzą, z przebaczeniem, które okaże nam Ojciec Niebieski. W takiej mierze On nam przebaczy, w jakiej my przebaczymy naszym winowajcom.

Jeśli tak się sprawy mają, pomóż nam przebaczyć krzywdy. Nie zapomnieć, bo to jest niemożliwe, ale przebaczyć z całego serca.

Naucz nas, Panie, modlić się za naszych wrogów, za tych, którzy nas krzywdzą. Naucz nas nie odpowiadać złem na zło, ale zło dobrem zwyciężać. Naucz nas, Panie, spieszyć z pomocą wtedy, gdy ci, którzy nas skrzywdzili, potrzebują wsparcia.

Niech nasze codzienne Ojcze nasz zawsze będzie modlitwą za tych, którzy nas ranią. Tych bliskich i tych na ulicy, tych w telewizji, radio i piszących w prasie. Tych, którzy ranią nas i nasz naród. Naucz nas, Panie, miłości nieprzyjaciół.

Pieśń Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Szczególną prośbę zanosimy w intencji ludzi zatwardziałych w nienawiści, planujących zemstę, nienawidzących do grobowej deski. Panie, udziel im światła, by zrozumieli, że na tej nienawiści niczego nie zyskują. Każde uderzenie serca, które nienawidzi, jest bolesnym skurczem.

Panie, spraw, by ludzie ci zrozumieli, że to dla ich dobra potrzebne jest przebaczenie, niech odblokują obolałe serce aktem miłości. Tylko w ten sposób sami zyskają i będą mogli pomóc w odzyskaniu szczęścia tym, którzy ich skrzywdzili.

Panie Jezu, ludzi skrzywdzonych są miliony. Ile dzieci płacze... ile żon, matek, ile krzywdy niosą wojny, ile nienawiści niesie cywilizacja śmierci. Tylko Ty, Panie, znasz ocean łez wylanych z powodu krzywdy. Naucz nas przebaczać, by ten ocean się nie powiększał, by Twoja miłość i miłość nasza mogły go osuszyć.

Pieśń Przebacz, Panie, przebacz

Więcej:
ks. Edward Staniek
Adoracje. Radosne spotkania z Panem

Adoracje. radosne spotkania z Panem - ks. Edward Staniek