Oczy serca, ks. Tadeusz Mrowiec


Kolęda
W żłobie leży (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Twoim majestatem ukrytym w białej Hostii. Każda adoracja Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie pozwala nam lepiej zrozumieć i uczcić Twoje narodzenie w Betlejem. Prostota i ubóstwo znaku chleba otwierają nasze oczy serca na to, co jest najważniejsze w świętowaniu Twojego przyjścia na ziemię.

Słowa odśpiewanej przed chwilą kolędy zachęcają nas, aby w tej adoracji się śpieszyć. Dlaczego? Bo Wigilia szybko mija, bo święta Bożego Narodzenia trwają krótko, bo nie znajdujemy dużo czasu na adorację żłóbka. Niektórzy w ogóle nie przychodzą, a przecież wszyscy powinni zobaczyć maleńkiego Jezusa, który jest nadzieją naszego powołania.

Jezus, narodzony w Betlejem Syn Boży, przywraca nam nadzieję życia na ziemi. Czyni to względem każdego człowieka. Skoro Bóg stał się człowiekiem, to warto być człowiekiem!

Panie Jezu, klękamy przy Twoim żłóbku, aby bardziej pokochać nasze życie na ziemi. Codzienna praca, zabieganie, coraz to nowe zadania wymyślane przez państwo czy przełożonych mogą nam uprzykrzyć życie. Ty przychodzisz, abyśmy je na nowo pokochali, ale pokochali Twoją miarą.

Kolęda W żłobie leży (zw. III i IV)

Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię, aby nauczyć się Twojej miary ludzkiego życia. Św. Paweł podpowiada, że będzie to możliwe, gdy otworzymy oczy serca, a dokładniej, gdy otrzymamy od Ciebie światłe oczy serca. Spojrzenie serca jest Twoim darem. My codziennie patrzymy na życie oczami zagubionego, często grzesznego świata. Ty w żłóbku czekasz na nas z darem mądrości, z błogosławieństwem Ojca oraz ze światłem Twojego słowa. Trzeba pośpieszyć do żłóbka, aby to wszystko otrzymać. Nie mamy dużo czasu, dlatego wspólnie wołamy: Prosimy Cię, Boskie Dzieciątko!
–  o zrozumienie mądrości Boga objawionej w Twoim narodzeniu w betlejemskiej grocie –

–  o dar natchnienia aniołów, którzy pierwsi dostrzegli Cię na ziemi –
–  o prostotę postawy pasterzy, którzy w środku nocy przyjęli polecenie aniołów –
–  o miłość serca w ofiarowywaniu każdego daru –
–  o radość w spotkaniu z Tobą w świątyni –
–  o odwagę głoszenia światu wieści o Twoim narodzeniu –
–  o wytrwałość mędrców w poszukiwaniu Ciebie –
–  o mądrość ukrywania przed światem Twoich darów –
–  o macierzyńską mądrość na podobieństwo Maryi –
–  o zaradność Józefa w trudnych warunkach życia –
–  o pokój i szczęście ludzkiego życia –