Pomoce duszpasterskie

Ogólną koncepcję Szkołę Modlitwy oraz podstawowe teksty do jej przeżywania zawiera niniejszy podręcznik. Zainteresowani znajdą w nim pomoce do przeżycia pierwszych dwunastu spotkań oraz dnia skupienia, który jest podsumowaniem rocznej pracy.

Oprócz zamieszczonych tu tekstów do dyspozycji duszpasterzy są również inne opracowania.

Logo, które może być zamieszczane na publikacjach związanych ze Szkołą Modlitwy. Ukazuje dłonie Chrystusa, przebite gwoźdźmi oraz dłonie modlącego się człowieka, skierowane w tym samym kierunku. Promienie wychodzące z dłoni Chrystusa przypominają, że od Niego pochodzi dar modlitwy, On jest jej nauczycielem i On daje siły człowiekowi pragnącemu rozmawiać z Bogiem.

Synteza zawierająca skrót wszystkich dwunastu spotkań, mieszcząca się na jednej kartce, aby można ją było, po zakończeniu rocznych spotkań wręczyć wszystkim zainteresowanym.

Strona internetowa, zawierająca teksty, znajdujące się w niniejszym podręczniku. Ułatwia to ich wydrukowanie i ewentualną adaptację zarówno kapłanom jak i członkom zespołu współpracującego w prowadzeniu Szkołę Modlitwy.