PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się!” (Mt 28, 9-10). więcej

Pogłoski i argumenty, ks. Tomasz Jelonek
W Ewangelii czytamy o pierwszym zamachu na prawdę o zmartwychwstaniu. Kiedy Jerozolima zaczęła się napełniać wieścią, że grób jest pusty, a strażnicy przyszli i oznajmili to swoim mocodawcom, arcykapłani zwołali naradę więcej

Wymowa grobu Jezusa, ks. Rafał Buchinger
Opatrzność zatroszczyła się, aby grób Chrystusa zachował się przez wieki. Od dwóch tysięcy lat pielgrzymują do niego ludzie, by zyskać, umocnić lub wyznać swoją wiarę w zmartwychwstanie. Dlaczego? Pusty grób więcej

Wieść o zmartwychwstaniu, ks. Tadeusz Mrowiec
Od pustego grobu Jezusa rozpoczynają się dwie drogi przekazywania wiadomości o tym niezwykłym wydarzeniu. Pierwszą rozpoczyna sam Jezus: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie więcej

Łatwa i trudna miłość, ks. Edward Staniek
Wielki Tydzień i dni po Niedzieli Zmartwychwstania to czas szczególnego objawienia miłości Boga. Refleksję nad tą miłością zakończymy w przyszłą niedzielę, wspominając tajemnicę miłosierdzia Bożego, objawionego przez więcej

Prawda sensem świata, ks. Grzegorz Babiarz
Jest rok 2019. Liturgia wprowadza nas w perspektywę głoszenia Ewangelii. Dzisiejsze czytania ukazują nam trzy reakcje na fakt zmartwychwstania Chrystusa. Pierwsza to postawa kobiet, które głoszą prawdę o Jezusie więcej

Być świadkiem Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Raz jeszcze przeżyliśmy Triduum Paschalne. Uświadomiliśmy sobie na nowo to, co stało się z nami kiedyś, gdy dostępowaliśmy łaski chrztu świętego. Dziś przypominamy sobie o istotnym zobowiązaniu, które wynika z przyjęcia więcej

Natychmiastowe korzyści, ks. Rafał Buchinger
Kiedy człowiek odniesie wymierne korzyści ze zmartwychwstania Chrystusa? Czy dopiero w wieczności? A może tu i teraz – w doczesności? Wydaje się, że większość chrześcijan myśli: teraz trzeba wierzyć, czyli inwestować więcej

Odpowiedzialność, ks. Edward Staniek
Najczęściej tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa rozważamy w kontekście Jego zwycięstwa nad Szatanem, grzechem i śmiercią. A ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na tajemnicę odpowiedzialności. więcej