Potrzeba modlitwy, ks. Edward Staniek


Pieśń Upadnij na kolana

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za różne znaki nadziei. Dostrzegamy coraz większe dowartościowanie tajemnicy domu w dążeniu do szczęścia człowieka. Dostrzegamy plusy i minusy współczesnej medycyny i informatyki. Dostrzegamy wzrost zainteresowania Pismem Świętym i wielką nadzieję zawartą w orędziu Twego miłosierdzia. Dziś, na początku czerwca, zgromadzeni przy Twoim Najświętszym Sercu, chcemy podziękować Ci za wciąż wzrastający głód modlitwy.

Wielkie perspektywy działania, wielkie możliwości docierania do informacji niosą ze sobą niebezpieczeństwo porwania człowieka przez świat. Takie niebezpieczeństwo istniało zawsze. Księga Psalmów – najprostszy i najcenniejszy modlitewnik, jaki jest na świecie – rozpoczyna się od przedstawienia dwu obrazów człowieka. Pierwszy to plewa, którą wiatr pomiata, drugi to drzewo zasadzone nad płynącą wodą, zielone i wydające owoce...

Człowiek, który zapomina o modlitwie, staje się jak plewa unoszona przez wiatr. Człowiek rozmodlony jest jak drzewo rosnące nad wodą.

Coraz więcej ludzi nie chce być plewą. Pragną oni zapuścić korzenie w głąb, chcą być drzewem, którego żaden wiatr nie wyrwie...

Za ten wzrastający głód modlitwy – dziękujemy Ci, Panie.

Pieśń Serce Twe, Jezu

Boże mocny, Boże cudów, oto klęczymy przed Tobą, wiedząc, że głód modlitwy pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci za tę chwilę adoracji. Dziękujemy za to, że jest coraz więcej ludzi, którzy znajdują czas, by wejść do kościoła i wyciszyć się przynajmniej na chwilę... by uczestniczyć w Eucharystii także w dni powszednie.

Dziękujemy za świątynie, w których trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, i za to, że ciągle jest ktoś, kto czuwa przed Tobą.

Dziękujemy Ci, Panie, za nocne adoracje, które gromadzą wielu Twoich czcicieli, jest to dla nas, ludzi wierzących, wymowny znak zapotrzebowania na spotkanie z Tobą.

Jedni przybywają, by prosić o dary dla siebie lub innych. Inni, by dziękować za Twoją łaskawość. Jeszcze inni, by przeprosić za popełnione grzechy. Bywają jednak i tacy, którzy przybywają do Ciebie z pragnienia wypełnienia swego serca Tobą, Twoją mądrością, Twoim pokojem. Chcą zamienić się w mocne drzewo, chcą wzrastać w bogactwie ducha. Pragną oddać się wyłącznie do Twojej dyspozycji.

Za ten wzrastający głód modlitwy – dziękujemy Ci, Panie.

Pieśń O niewysłowione szczęście zajaśniało

Boże, wejrzyj na nas i udziel nam daru modlitwy. Zlej na nas dar pobożności, którym szafuje Twój Duch.

Pobłogosław, Panie, wszystkie parafialne wspólnoty, by umiały zachować harmonię działania i modlitwy. Spraw, by nasza parafia odkrywała coraz pełniej potęgę modlitwy i przy jej pomocy rozwiązywała wszelkie trudne sprawy. Niech i u nas pojawią się ludzie głodni modlitwy, niech nie zabraknie nauczycieli modlitwy, niech oktawa Bożego Ciała będzie czasem wielkiego wołania do Ciebie, Panie, o wzrost w wierze, nadziei i miłości.

Pieśń Twemu Sercu

Panie, usłysz nasze wołanie:

O odkrycie bogactwa zawartego w modlitwie Ojcze naszCiebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
O systematyczność w codziennej modlitwie –
O wspólną modlitwę w rodzinnym domu –
O skupienie na modlitwie –
O liczny udział w nabożeństwach czerwcowych –
O szacunek dla kościoła, który jest domem modlitwy –
O nauczycieli modlitwy –
O znalezienie czasu na modlitwę –
O umiłowanie modlitwy –

Panie, zapal w naszych sercach troskę o nieustanne doskonalenie modlitwy w duchu Ojcze nasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.