Sakrament miłosierdzia, ks. Edward Staniek


Pieśń
Zbliżam się w pokorze

Panie Jezu, pragniemy Ci dziś podziękować za sakrament miłosierdzia – sakrament pokuty i pojednania.

Przekazałeś apostołom i wszystkim swoim kapłanom władzę odpuszczania grzechów. To oni są na ziemi narzędziami, przez które Ty udzielasz łaski przebaczenia i dajesz pewność odpuszczenia grzechów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za szczególne oazy, w których sakrament pokuty i pojednania udzielany jest prawie nieustannie. To Jasna Góra, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska. Dziękujemy za konfesjonały w wielu parafiach, w których trwa stały dyżur i zawsze można otrzymać rozgrzeszenie.

Każda spowiedź jest lekcją przebaczenia. Ty, Panie, przebaczasz nam, byśmy umieli przebaczać braciom.

Pieśń Pustą, samotną drogą

Panie Jezu, owocność sakramentu pokuty zależy od dwu czynników. Pierwszym jest żal za grzechy, czyli wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje dotychczasowe życie. Odpowiedzialność za grzechy i za ich skutki stanowi istotę żalu za grzechy. Ta bowiem odpowiedzialność za popełnione zło wzywa do wynagrodzenia.

Ono stanowi drugi warunek owocności sakramentu nawrócenia. Ten, kto jest świadom popełnionego zła, stara się maksymalnie wykorzystać życie dla czynienia dobra, aby tym dobrem wynagrodzić popełnione grzechy.

Kto nie szanował niedzieli – święci dzień Pański.
Kto się nie modlił – trwa na modlitwie.
Kto zabił – wspomaga żyjących.
Kto skłamał – żyje w prawdzie.
Kto zdradził – doskonali wierność.
Kto ukradł – oddaje, co zabrał.
Kto nienawidził – przebacza i kocha.

Panie Jezu, udziel nam mocy potrzebnej do szczerego żalu. Niech nikt z nas nie ucieka od odpowiedzialności za swoje grzechy. Udziel też mądrości potrzebnej do wynagrodzenia, które stanowi wykładnik naszego nawrócenia.

Pieśń U drzwi Twoich

Panie Jezu, dziękując za ustanowienie sakramentu kapłaństwa, prosimy Cię o łaski potrzebne dla spowiedników.

Udziel im mądrości potrzebnej do rozeznania czasem bardzo skomplikowanych dróg ludzi klęczących przy konfesjonale.

Udziel im cierpliwej miłości potrzebnej do słuchania ludzkich słabości i grzechów.

Udziel im, Panie, darów umiejętności i rady, by potrafili pomóc wrócić na drogę Bożych przykazań tym, którzy pobłądzili.

Panie Jezu, Najwyższy Kapłanie, otocz wszystkich kapłanów swoim miłosierdziem za to, że szafują Twoim przebaczeniem.

Wspominając wielkich spowiedników – takich jak św. Jan Maria Vianney, św. Pio, bł. Honorat Koźmiński, św. Rafał Kalinowski – za ich wstawiennictwem prosimy cię, Panie, daj Kościołowi świętych i mądrych spowiedników, by byli lekarzami ludzkich dusz i przewodnikami po drogach zbawienia.