ŚRODA POPIELCOWA


Czas wielkich zmian, ks. Bogdan Zbroja
Gdy codziennie spełnimy choćby jeden uczynek miłosierdzia więcej niż zwykle, to już taki drobny gest będzie wielkim sukcesem naszego Wielkiego Postu. W każdym dniu tego czasu, przygotowującego nas do Wielkanocy, więcej

Wielkopostne wezwanie, ks. Tomasz Jelonek
Pojednanie z Bogiem jest najgłębszą treścią rozpoczynającego się okresu. Do tego pojednania wzywa nas szczególnie św. Paweł w czytaniu z Drugiego Listu do Koryntian. Pomiędzy nami a Bogiem stanęły nasze grzechy, ale więcej

Post mój i post nasz, ks. Edward Staniek
Post zalecony przez lekarza, w trosce o własne zdrowie lub o zgrabną sylwetkę – to moja czysto osobista sprawa. Ale post religijny to nie tylko moja sprawa. To nasza sprawa. Pościć trzeba razem. Wzajemnie należy się więcej

Co trzeba dziś zrozumieć?, ks. Kazimierz Skwierawski
Post wiąże nas z Chrystusem cierpiącym, z Jego męką i śmiercią, i w ten sposób odnawia w nas miłość i zjednoczenie z Nim, a zgodnie z modlitwą, którą zanieśliśmy do Boga na początku tej Mszy Świętej, czyni nas gotowymi więcej

Życie przed Bogiem czy przed ludźmi?, ks. Edward Staniek
Popielec to dzień prawdy. Kościół wzywa wszystkich wierzących, aby mieli odwagę podejść do Boga i spojrzeć w Jego oczy jak w lustro, by zobaczyć siebie i własne życie. Trzeba sprawdzić, w jakiej mierze kierujemy tym, czego chce od nas więcej