Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie, ks. Mariusz Kopacz


Śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie: „Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie”. Dziękujemy za dar duszy. Za tę nieśmiertelną cząstkę, która najbardziej zbliża nas do Ciebie, Jezu, najbardziej przypomina nam o naszym Bożym pochodzeniu i wiecznym przeznaczeniu oraz najbardziej odróżnia nas od otaczającego świata.

Dziękujemy, Jezu, za Twoją troskę o naszą duszę, za łaskę, którą dajesz, i tyle wysiłków, które podejmujesz, by naszą duszę ochronić, ocalić, uratować i uświęcić. Podajesz nam, Jezu, sposoby i narzędzia umożliwiające dbanie o duszę. Dziękujemy za sakrament pokuty, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Eucharystię, opiekę aniołów i świętych, dzięki którym możemy skutecznie zabiegać o szlachetność, czystość i świętość naszej duszy.

W naszej duszy doświadczamy Twojego pokoju, Panie. Dziękujemy za to doświadczenie, tak dla nas ważne i tak nam potrzebne. Bardzo brakuje nam pokoju w życiu codziennym i w relacjach z innymi. Brakuje nam pokoju w świecie, w którym przyszło nam żyć. Dziękujemy, że w Tobie ten pokój możemy odnaleźć, że Ty jesteś wypełnieniem naszej tęsknoty za pokojem i uczysz nas, czym jest prawdziwy pokój, a także obficie nas nim obdarzasz.

Pieśń

Prosimy Cię, kochany Jezu, czyń z naszej duszy sanktuarium Twojej obecności. Niech będzie ona miejscem naszego spotkania z Tobą, miejscem, w którym nie mamy żadnych tajemnic, ani przed Tobą, ani przed sobą. Prosimy, by z naszej duszy płynął ożywczy i oczyszczający strumień prawdy o nas i naszym życiu i by ta prawda pozwalała się nam zmieniać i nawracać.

Prosimy, Jezu, naucz nas mądrej i odpowiedzialnej troski o duszę. Daj świadomość konieczności troski i dbałości o nią. Naucz tak ją pielęgnować, by stawała się coraz piękniejsza, coraz bardziej wrażliwa, coraz delikatniejsza i skuteczniejsza w Twojej komunikacji z nami. Pomagaj nam, Jezu, radzić sobie z pokusami i unikać grzechu, bo on rani i niszczy wrażliwość duszy. Prowadź nas, Jezu, do konfesjonału, do sakramentu pokuty, który jest zdrojem obmywającym i wzmacniającym władze naszej duszy.

Prosimy, Chryste, byśmy mogli żyć w pokoju, cieszyć się nim i być tymi, którzy wprowadzają go w swoich sercach, domach i rodzinach. Prosimy o pokój na świecie, zwłaszcza tam, gdzie przez jego brak cierpią ludzie, giną niewinni, umierają bezbronni, dzieje się krzywda. Uczyń nas, Panie, ludźmi pokoju, by nasze czasy doświadczały go coraz więcej i byśmy coraz lepiej rozumieli, że prawdziwy i trwały pokój znaleźć możemy jedynie w Bogu i przy Jego ojcowskim sercu.

Pieśń

Jezu, przepraszamy Cię za niedocenianie duszy i jej znaczenia dla naszej duchowości i naszego religijnego i moralnego rozwoju. Zbyt zaabsorbowani ciałem i jego potrzebami, wygodami, zdrowiem, zapominamy o duszy, o jej potrzebach. Rzadko i niezbyt chętnie zaglądamy do duszy. Obcym staje się nam to bardzo intymne, bardzo osobiste i uprzywilejowane miejsce spotkania z Tobą. Przepraszamy, że tak często w pustce i samotności czekasz tam na nas, a my nie mamy czasu i chęci, by tam zaglądnąć.

Przepraszamy Cię, Chryste, za brak należytej troski o duszę. Nie dbamy o jej życie, o jej wrażliwość i czystość. Tak często pozwalamy, by grzech długo w niej zalegał, by ją zatruwał i niszczył, by czynił ją mniej wrażliwą, mniej skuteczną i mniej poddaną Tobie. Tyle w nas lenistwa i ociągania się przed skorzystaniem z sakramentu pokuty, tyle lekceważenia i bagatelizowania grzechów. Przepraszamy, że tak niechętnie otwieramy duszę przed Tobą, Jezu, a nawet przed samymi sobą.

Przepraszamy, Panie Jezu, za to, że nie umiemy być ludźmi pokoju. Brakuje nam pokoju wewnętrznego, pokoju serca i duszy. Tyloma sprawami się martwimy, że w otoczeniu potrafimy rozsiewać niepokój, zarażać nim innych. Przepraszamy, że często to my jesteśmy powodem braku pokoju w domu, w rodzinie, w pracy. To z naszej winy wybuchają spory, waśnie i kłótnie. Przepraszamy, że od Ciebie nie potrafimy się nauczyć i zaczerpnąć tej wspaniałej umiejętności wprowadzania pokoju. Przepraszamy, Chryste, za brak pokoju na świecie, za brak naszego zainteresowania i wsparcia dla inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju i za brak naszej modlitwy o pokój. Ta modlitwa może zdziałać więcej niż jakakolwiek ludzka dyplomacja.

Pieśń