Święta Uczta, ks. Edward Staniek


Pieśń
O Święta Uczto

Panie Jezu, maj to miesiąc, w którym wiele dzieci po raz pierwszy przystępuje do Komunii Świętej. Zajmują one miejsce przy świętym stole, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. To ważne wydarzenie w każdej parafii. Przypomina ono wszystkim wierzącym łaskę, jakiej nam udzielasz, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.

W wielu przypowieściach mówisz o stole i o uczcie. Pragniesz, by i nasze spojrzenie na stół i na pokarm, którym nas posilasz, było pełne szacunku. Kultura zachowania przy stole jest ważnym wykładnikiem kultury człowieka. Wspominamy, Panie, Twój udział w ucztach – w Kanie Galilejskiej, w domu celnika Mateusza, w domu faryzeusza, który chciał Cię skompromitować przez dopuszczenie do Twoich stóp jawnogrzesznicy. Wspominamy dziękczynną ucztę w Betanii po wskrzeszeniu Łazarza. Wspominamy dwukrotne rozmnożenie chleba, gdy wykarmiłeś tysiące głodnych ludzi. Wspominamy Twoje miejsce za stołem w Wieczerniku w Wielki Czwartek i Twój udział w uczcie, na jaką w Emaus zaproszono Cię po zmartwychwstaniu.

Panie, niech Twoja obecność przy stole pomoże nam w doskonaleniu naszej kultury zachowania w czasie posiłku.

Pieśń Kłaniam się Tobie

Panie Jezu, Ty sam ustawiłeś stół w samym środku Ewangelii. O nim też mówisz, mając na uwadze nasz udział w szczęściu nieba. Tam, w domu Ojca, każdy z nas ma swoje miejsce przy stole. Wiemy, że zależy Ci na tym, byśmy nasz stół, przy którym zasiadamy każdego dnia, otoczyli szacunkiem, by był on stołem świętym.

Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy, które popełniamy przy stole. Za brak umiarkowania w jedzeniu i piciu. Za obmowę, oszczerstwa, wulgarne słowa, żarty, w których ośmieszamy wartości, za krytykanctwo, jakie płynie z naszych serc. Pamiętamy bowiem o Twoich słowach: „Z obfitości serca mówią usta”.

Przepraszamy Cię, Panie, za kłótnie przy stole, za załatwianie brudnych interesów, za grymaszenie podczas spożywania posiłków. Przepraszamy za to wszystko, co czyni nasz stół dalekim od Twego stołu.

Przebacz grzechy, które popełniamy przy stole, i pozwól nam zrozumieć, że istnieje ścisłe połączenie między stołem w naszym mieszkaniu, a stołem, który stoi w centrum świątyni, przy którym jesteśmy zgromadzeni.

Pieśń Jezusa ukrytego

Panie, przyjmij nasze dziękczynienie za miejsce, które nam wskazałeś przy Twoim świętym stole. Ty, Panie, jesteś gospodarzem tego domu.

Błogosław wszystkim, którzy się gromadzą przy Twoim ołtarzu. Błogosław kapłanów, którzy są jego sługami. Błogosław tym, którzy mają swój udział w przygotowaniu świętej uczty: ministrantom, zakrystianom, organistom, tym, którzy układają kwiaty i pilnują, by świątynia była zawsze czysta i pięknie ozdobiona.

Błogosław dzieciom, które w tym roku przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Błogosław ich rodzicom. Niech ich wysiłek będzie skoncentrowany nie na wystawnym przyjęciu, nie na pięknym zestawie zdjęć i nagrań, nie na drogich prezentach, ale na świętości pokarmu – Ciała Jezusa Chrystusa.

Wszystko przeminie – białe suknie, prezenty, wspomnienia o rodzinnej uczcie i o liczbie uczestników – zostanie to, czego nie da się utracić: prawo do pożywania Twego Ciała, które jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Niech te dzieci nigdy w życiu nie zapomną o tym, że mają swoje miejsce przy ołtarzu, a tym samym miejsce przy stole w domu Ojca.