ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA


Wezwanie do świadectwa, ks. Tomasz Jelonek
Syn Boży przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, a Jego gotowość na pełnienie woli Bożej jest gotowością na przyjęcie na siebie roli doskonałej ofiary. Ten, który przyszedł, aby dać świadectwo o prawdzie, wzywa swoich uczniów więcej

 Zdecydowany wybór, ks. Edward Staniek
Szczepan, jako pierwszy z chrześcijan, dał świadectwo istnienia innego życia, do którego wszedł Jezus po zmartwychwstaniu. Świadectwo było tak czytelne, że powinno doprowadzić do wstrzymania egzekucji więcej

Być świadkiem, ks. Piotr Andryszczak
Świadkiem można być na rozmaite sposoby i stanowi to integralną część naszej codzienności. Sąd powołuje na świadka osobę mogącą przez swoje zeznania pomóc w wydaniu sprawiedliwego wyroku; podczas ceremonii kościelnej świadkowie więcej

Świadectwo wiary w Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec
W kalendarzu liturgicznym Kościoła wspomnienie św. Szczepana pojawiło się już w I wieku. Śmierć jednego z siedmiu diakonów miała miejsce w Jerozolimie w 36 roku. Natomiast tradycja obchodu świąt Narodzenia Pańskiego ukształtowała się więcej