ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Bardzo skromna jest ikonografia ukazująca pierwsze lata życia Jezusa. We Florencji, w kościele patrona Medyceuszy San Lorenzo, znajduje się XX-wieczny obraz Pietra Annigoni. więcej


Trzeba bronić, ks. Tomasz Jelonek
Rodzina została ustanowiona przez samego Boga w ramach dzieła stwórczego i powierzona ludziom, aby w jej ramach budowali rzeczywistość ziemską i zdążali do rzeczywistości niebieskiej. Rodzina jest związkiem miłości więcej

Święta Rodzina, ks. Bogdan Zbroja
Święta Rodzina z Nazaretu to wzór dla rodzin naszych czasów. Stale należy się wpatrywać w jej przykład. Dzieci w rodzinie – tak jak Jezus – powinny być pobożne, posłuszne rodzicom i szanować starszych. Rodzicom także więcej

W szkole Świętej Rodziny, ks. Janusz Mastalski
Dzisiejsze święto kieruje myśli każdego wierzącego w stronę najpiękniejszej wspólnoty, którą każdy zna. Jest nią rodzina, która we współczesnym świecie jest, niestety, w szczególny sposób dotknięta kryzysem deformującym jej obraz. więcej

Najważniejsze środowisko świadków, ks. Edward Staniek
Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym spotykamy świadków i uczymy się składania świadectwa, jest nasza rodzina. Im lepiej członkowie rodziny znają wartość świadectwa, tym większa ich odpowiedzialność za postawę w domu. więcej