Święty czas, ks. Edward Staniek


Pieśń Czego chcesz od nas, Panie

Panie Jezu, bądź pochwalony w Najświętszym Sakramencie. Przybywamy do Ciebie, by dziękować Ci za czas, za każdą godzinę naszego życia. Czas jest jak nić, na którą możemy nanizać kolejne dni naszego życia. Tak powstaje piękna kolia, którą możemy się szczycić i którą możemy Ciebie wielbić.

Z Twojej woli siódmy dzień tygodnia przeznaczyłeś na spotkanie z nami. To dzień uroczysty, dzień święty, szczególnie błogosławiony przez Twego Ojca.

Panie, ucząc Izraelitów szacunku dla dnia szabatu, przygotowałeś ich do tego, by odkryli wartość odpoczynku i wartość modlitwy. To był dzień uroczysty. Wstrzymywali się od pracy, rezygnowali z podróży, odpoczywali, przebywali w rodzinnym gronie. Przeznaczali czas na czytanie Biblii. Rozpoczynali ten dzień w synagodze na zebraniu liturgicznym, słuchając słowa Bożego i jego wyjaśnień. Także w trudnych sytuacjach politycznych, nawet na wygnaniu, żyjąc wśród pogan, szanowali, a wielu z nich do dnia dzisiejszego szanuje szabat. Ten szacunek jest znakiem rozpoznawczym dla nich i dla środowiska, w którym żyją.

Kościół od nich przejął szacunek dla dnia Pańskiego. Przesunął jedynie o jeden dzień jego świętowanie, bo w centrum ustawił sprawowanie Eucharystii na pamiątkę Twego zmartwychwstania. W Emaus w pierwszy dzień po szabacie, wieczorem po poranku zmartwychwstania, Twoi dwaj uczniowie rozpoznali Cię przy łamaniu chleba.

Pieśń Upadnij na kolana

Panie, niedziela była i jest dniem sprawowania Eucharystii. Święty czas zostaje przez Mszę Świętą dodatkowo uświęcony. A sprawowanie Eucharystii staje się wielkim wydarzeniem w życiu Twoich uczniów.

Szabat Izraelitów stał się oprawą dla Eucharystii chrześcijan. Troska o świętość dnia była połączona z troską o to, by był czas na Mszę Świętą, by był czas na zgromadzenie liturgiczne. Niedziela to czas na spotkanie zarówno w gronie wierzących, którzy tworzą środowisko Boże, jak i na spotkanie rodzinne.

Dziękujemy Ci, Panie, za niedzielę, dzień święty. Dziękujemy za troskę o to, byśmy mieli czas na odpoczynek i regenerację sił ciała oraz ducha.

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że czekasz na nas w każdą niedzielę i że gromadzisz nas na świętej uczcie, umacniasz naszą wiarę i miłość.

Panie, niedziela to Twój dzień, dla nas dzień modlitwy i spotkania z Tobą. Dzień wyciszenia, odkrywania duchowego wymiaru naszego życia. Dziękujemy za tę możliwość świętowania, za to, że nie giniemy w roboczych ubraniach, zapatrzeni jedynie w pracę i pogoń za pieniędzmi.

Panie, niedziela to najcenniejszy klejnot w naszej kolii czasu. Ona nadaje blask pozostałym sześciu dniom tygodnia. Ona otwiera nam oczy na wartość pracy domowej i zawodowej.

Dziękujemy Ci, Panie, za niedzielę.

Pieśń Jezu, miłości Twej

Panie, szacunek dla dnia świętego został wpisany w Dekalog jako Twoje prawo. Wielu ludzi ochrzczonych nie zna dziś jednak wartości tego dnia. Jedni pracują, bo muszą, inni dlatego, że pieniądz jest dla nich ważniejszy niż spotkanie z Tobą. Takie ustawienie jest znakiem zaniku, a nawet utraty wiary.

Wielu ogranicza niedzielę jedynie do odpoczynku, a świętować znaczy dla nich tyle samo, co nic nie robić.

W Polsce już tylko około 30 procent ochrzczonych systematycznie uczestniczy w niedzielę w Eucharystii. To mało. To znak, że wiara w Ciebie, Panie, wietrzeje.

Spójrz, Panie, na nas zgromadzonych w niedzielę wokół Ciebie. Zginamy kolana z wiarą i wdzięcznością przed Tobą ukrytym w Eucharystii. Pomóż nam ocalić naszą wiarę. Pomóż ocalić nasze religijne podejście do niedzieli – dnia Pańskiego, dnia świętego.

Pomóż nam, Panie, przekonać naszym świadectwem tych, którzy lekceważą niedzielę, do troski o ich wiarę. Niech nasza postawa będzie zdecydowana i czytelna.

Pobłogosław w mądrym wykorzystaniu dnia świętego. Spraw, by nam nie brakło pracy w tygodniu i pieniędzy na utrzymanie bliskich. Udziel zdrowia i siły tym, których karmisz w każdą niedzielę swoim Ciałem.

Pieśń U drzwi Twoich

Panie, zgromadzeni w Imię Twoje, zanosimy do Twego Ojca prośby o dowartościowanie dnia Pańskiego.
Aby szacunek dla niedzieli był wykładnikiem naszej wiary – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby parafianie wiedzieli, że do ołtarza przybywają po Twoje błogosławieństwo –
Aby ci, którzy muszą pracować w niedzielę, znaleźli czas na uczestnictwo we Mszy Świętej –
Aby niedziela była nie tylko dniem odpoczynku, lecz i spotkania z Bogiem –
Aby w niedzielę domownicy mieli czas na spotkanie w swoim gronie –
Aby uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej otwierało wiernych na potrzeby braci –
Aby zaniedbujący uczestnictwo we Mszy Świętej odkryli, jak wiele tracą –

Ojcze, który sam zarezerwowałeś jeden dzień w tygodniu na spotkanie z nami, pobłogosław nas i spraw, by owoce pracy tygodnia, który jest przed nami, radowały serce Twoje i nasze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.