Symbol palmy, ks. Tadeusz Mrowiec


„Po tych słowach [Jezus] ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy” (Łk 19,28).

Jezus wjeżdża do Jerozolimy

Ewangelista Łukasz życie Jezusa ukazuje na planie drogi do Jerozolimy. Jezus, nauczając i czyniąc cuda, zmierza do miasta, gdzie ma ponieść śmierć i zmartwychwstać. Tekst dzieli się często na trzy okresy podróży do Jerozolimy. Na początku każdego autor, pisząc: „zdążając do Jerozolimy”, ukazuje, że Jezus nosi w duszy cel swej wędrówki, jasno widzi jej kres. Nieraz wspomni o nim słowem – trzykrotna zapowiedź męki i zmartwychwstania, wskaże na pewien znak – „jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrzu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”, zapowie wydarzeniem – przemienienie na górze Tabor. W ten sposób przygotowywał siebie i uczniów na Wielki Tydzień w Jerozolimie. Podkreśla to również starannie zaplanowany wjazd do tego miasta na oślęciu, jak kiedyś Salomon obejmujący władzę królewską.

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy, otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Przeżycie tych dni zależy od naszego przygotowania, aby przez słowo, znak i liturgiczne uobecnienie wydarzenia spotkać się z Odkupicielem człowieka. A czy Ty jesteś przygotowany?

Symbol gałązki palmowej

Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, ludzie pozdrawiali Go, trzymając w rękach gałązki. Poszczególni ewangeliści zanotowali, że były to gałązki z drzew, gałązki ścięte na polach czy też gałązki palmowe. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy podczas procesji i liturgii trzymamy w ręku palmy. Co one oznaczają?

W starożytności w wielu religiach palma uważana była za drzewo święte. W Izraelu zachowano to przekonanie, a wyraziło się ono w szczególny sposób przy budowie świątyni w Jerozolimie. Otóż palmy zdobiły ściany oraz wejście do Świętego Świętych w świątyni Salomona. W ten sposób nawiązywano do symboliki drzewa życia z raju. Na głowicach dwóch kolumn przed wejściem do sanktuarium były ozdoby w kształcie palm i łańcuchów. Oznaczało to granicę, której nie mógł przekroczyć żaden niewierny i grzesznik. Palma wiąże się z majestatem Boga. Jest symbolem wszystkiego, co wzniosłe i szlachetne, sprawiedliwe i piękne, jest symbolem życia, które się nie kończy. W sztuce chrześcijańskiej palma rosnąca pomiędzy dwoma winnymi krzewami jest symbolem krzyża Chrystusa. Na starożytnych chrześcijańskich nagrobkach palma symbolizuje zwycięstwo nad doczesnym życiem.

Palma w moim ręku

Co oznacza palma w moim ręku? Jest uwielbieniem Jezusa Chrystusa, jest oddaniem czci Temu, który mnie odkupił. Ale palma w moich rękach jest znakiem, że chcę w tym Wielkim Tygodniu przekroczyć kolejną granicę w moim życiu religijnym. Granicę wierności w dobrym. Tak wiele spraw mój grzech zniszczył w małżeństwie, rodzinie, pracy. Jezus Chrystus wstępuje do Jerozolimy jako Ten, który odnosi zwycięstwo nad złem. Trzymając dzisiaj w ręku palmę, wyznaję, że chcę razem z Nim przez modlitwę i post w tym Wielkim Tygodniu doświadczyć łaski odkupienia.