Szerokie grono uczestników

W wielu wspólnotach istnieją grupy modlitewne, które spotykają się regularnie, by się modlić i równocześnie pogłębiać swoją modlitwę. Bierze w nich jednak udział tylko niewielka część członków wspólnoty parafialnej.

Przedstawiona tu propozycja dotyczy uczestników niedzielnej Eucharystii. Jest to grono szerokie i bardzo zróżnicowane, także co do stopnia zaangażowania w życie modlitewne. Są w nim osoby bardzo rozmodlone, a także takie, które modlą się mało lub prawie wcale. Zwracamy się do jednych i drugich. Każdy zostaje zaproszony do postawienia sobie pytań dotyczących modlitwy, do refleksji nad słowami Jezusa o modlitwie, a także do większej troski o rozwój duchowy.

Główne spotkania w ramach szkoły modlitwy odbywają się zazwyczaj w pierwsze niedziele miesiąca. W czasie Mszy Świętej głoszona jest krótka homilia, w modlitwie powszechnej kierowana jest do Boga prośba o łaskę modlitwy, a podczas adoracji po Mszy Świętej wszyscy trwają przez chwilę w ciszy na osobistej rozmowie z Jezusem.

Z tymi głównymi wydarzeniami modlitewnymi, mającymi miejsce raz w miesiącu, można połączyć inne działania, skierowane do poszczególnych grup wiernych, do dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do chorych i do tych, którzy przestali się modlić. Temat wspólny, podjęty z wszystkimi w pierwszą niedzielę miesiąca, może mieć swoje uzupełnienia podczas spotkań w małych grupach.