Tajemnica głoszenia królestwa Bożego, ks. Edward Staniek


Pieśń
U drzwi Twoich

Panie, Ty jesteś Światłością świata. Odkąd zamieszkałeś między nami jako syn Maryi z Nazaretu, w ludzkiej rodzinie pojawiło się światło, w którego promieniach można żyć. Jego źródło jest w niebie. To jest Boża światłość, która pozwala poznać, co jest dobre, a co złe; co jest prawdą, a co kłamstwem, błędem.

Zorganizowałeś, Panie, Kościół, który ma się troszczyć o to, by wszystkie narody świata dostrzegły to Twoje światło i zechciały żyć w jego promieniach. Panie, dziękujemy Ci za światło prawdy roznoszone po świecie przez wszystkich ochrzczonych, którzy stają się jego „latarniami” w swoim środowisku. Szczególnie dziękujemy za wszystkich głoszących Ewangelię.

Pieśń Kochajmy Pana

Panie, ilekroć sprawowana jest Eucharystia, tylekroć jest odczytywane Twoje słowo. Ono rozbrzmiewa przy każdym ołtarzu na ziemi. Za to słowo w czystej formie, słowo natchnione, słowo Dobrej Nowiny – dziękujemy Ci, Panie.

Dziękujemy za każdą przygotowaną w oparciu o Ewangelię i teksty natchnione homilię. Dziękujemy za homiletów.

Dziękujemy Ci, Panie, za odpowiedzialnych katechetów, którzy dbają o doskonalenie światopoglądu ewangelicznego i pomagają w wędrowaniu ścieżkami zbawienia wszystkim uczestnikom katechezy, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

Dziękujemy, Panie, za każde świadectwo wiary złożone przez człowieka ochrzczonego. Szczególnie za świadectwo złożone przez naszych parafian i na terenie parafii. Świadectwo Dobrej Nowiny jest bowiem jej przepowiadaniem.

Pieśń Twemu Sercu

Dziękujemy Ci, Panie, za ukazanie nowych wymiarów miłości przez otwarcie drzwi w stronę miłości nieprzyjaciół i wskazanie na potrzebę miłości wzajemnej. To realizacja prawa miłości jest sercem królestwa Bożego. Ono rośnie, gdy w naszych sercach rośnie miłość w jej ewangelicznych wymiarach.

Dziękujemy Ci, Panie, że błogosławisz nasze obowiązki i traktujesz je jak dzieła miłości. Spraw, byśmy sami dbali o ich jakość, bo bez niej tracą one na wartości. Miłość jest zawsze zatroskana o jakość swoich dzieł.

Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie formy naszej miłości bliźniego, naszego miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy, czy to materialnej, czy duchowej.

Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę przebaczającej miłości, która wypełnia Duchem Świętym przestrzeń dzielącą nasze serca od zębów naszych wrogów.

Dziękujemy Ci, Panie, za każdy znak miłości wzajemnej, który przypomina Twoją lekcję miłości, gdy w Wieczerniku umyłeś nogi uczniom.

Dziękujemy, Panie, za miłość, która rozświetla ciemności tego świata. Spraw, byśmy nigdy z niej nie zrezygnowali, bo to ona nadaje sens naszemu życiu.

Pieśń Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Przepraszamy Cię, Panie, za martwienie się o życie doczesne. Prosisz nas nieustannie: „Troszczcie się naprzód o królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane”. Oczekujesz naszego zaangażowania w realizację woli Twego Ojca i zawierzenia Mu, że to, co będzie potrzebne do życia doczesnego, otrzymamy. Kto bowiem odda swe siły i czas dla realizacji planów Ojca, ten ma gwarancję, że otrzyma jedzenie, mieszkanie, ubranie. Panie, tak trudno nam zawierzyć Tobie i Twemu Ojcu. Tak często chcemy sobie sami zagwarantować dobre życie na ziemi. Tracimy w ten sposób drogocenny czas, bo przecież inwestycja w doczesność daleka jest od mądrości.

Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nasze królestwo, czasem bardzo małe, marne, tak biedne, że wstyd się do niego przyznać, stawiamy na pierwszym planie. Realizację naszej woli przedkładamy nad realizację Twojej... a królestwo budowane według naszych planów nad królestwo budowane według Twoich planów. Przebacz nam, Panie.