UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Pierwsza chrześcijanka, o. Gerard Siwek CSsR
Pełne i dosłowne naśladowanie Maryi nie jest możliwe. Ona bowiem jako „pełna łaski” do prowadzenia swojego przedziwnego życia posiadała nie tylko specjalne Boże powołanie, ale i potrzebne do tego niezwykłe dary, z których najprzedziwniejszym więcej

Rozważyć, ks. Kazimierz Skwierawski
Każdemu z nas Pan Bóg dał taką możliwość, żeby w każdym momencie swojego życia mógł wobec propozycji własnej, drugiego człowieka, Szatana czy Pana Boga rozwa­żyć, co ma znaczyć to, co właśnie słyszy, co ma znaczyć to, co się w nim więcej

Dwa anioły, dwie kobiety i dwie drogi, ks. Edward Staniek
Biblijne czytania odsłaniają przed naszymi oczami dwa bardzo podobne obrazy. Bohaterami tych obrazów są dwie kobiety i dwaj aniołowie. Pierwszy obraz to scena z Księgi Rodzaju. Upadły anioł rozmawia z kobietą i usiłuje ją przekonać, że szczęście więcej