UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

Otwarcie się na Boga i na człowieka, ks. Kazimierz Skwierawski
Maryja jest stale blisko swego Syna, wciąż zapatrzona w Jego działanie i zasłuchana w Jego słowo, nieraz tak bardzo dla Niej tajemnicze. Jest całkowicie zanurzona w Bogu, a równocześnie wyczulona na potrzeby każdego więcej

Matka Ojczyzny, ks. Edward Staniek
Współczesne losy Polski wzywają wszystkich wierzących katolików do ponownego odkrycia roli kobiety i matki w naszym narodzie. Taki też jest sens kierowania kroków i wzroku w stronę Jasnej Góry, zwanej więcej

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, ks. Stanisław Piech
Co znaczy, że czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Dobro nazywam dobrem, zło nazywam złem, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła więcej

Spojrzenie wdzięczności, miłosierdzia i nadziei, ks. Bogdan Giemza
Sprawujemy tę Eucharystię, obchodząc uroczystość ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. W wielu polskich parafiach jest to również uroczystość dożynkowa. Można powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość to jak dzień imienin Maryi. Gdy idziemy do więcej