UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi (Łk 9, 16). więcej

Postawa wobec Bożego Ciała, ks. Janusz Mastalski
Istnieje jeszcze jedna ważna postawa wobec Eucharystii. Papież pisze o niej tak: „Obcowanie z Chrystusem w milczeniu i kontemplacji nie oddala nas od współczesnych ludzi, ale przeciwnie – uwrażliwia nas i otwiera na ich radości więcej

Dobra Eucharystii, ks. Kazimierz Skwierawski
Święty Tomasz pisze: „Żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów”. To zdanie wyraża jedno: nie ma nic bardziej cennego! Ziemia nie ma niczego więcej

Najświętszy Sakrament, ks. Bogdan Zbroja
Przyjmując Komunię Świętą sprawiamy radość Bogu, wypełniając Jego polecenia: „bierzcie i jedzcie – bierzcie i pijcie”! Nie chodzi tu jednak jedynie o nas samych. My tę wiarę i tę pobożność mamy przekazać następnym więcej

Eucharystia znakiem jedności, ks. Roman Pindel
„Choć liczni, tworzymy jedno”. „Tworzymy jedno”, dlatego że przybyliśmy wszyscy ze względu na obecność Chrystusa w Eucharystii. To dobra okazja, by postawić sobie pytanie o naszą wiarę w Eucharystię jako znak jedności. więcej