UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 17). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Księga Daniela odzwierciedla rozterki, nadzieje, a także apokaliptyczne oczekiwania narodu wybranego, który w epoce Machabeuszów (II w. przed Chr.) walczył o to, by żyć zgodnie z prawem otrzymanym od Boga. więcej

Znak krzyża wyznaniem wiary, ks. Janusz Mastalski
Znak krzyża jest nie tylko wyznaniem wiary, ale także krótką modlitwą. Święty Jan Chryzostom zwykł mawiać: „Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. więcej

Bóg miłosierny i litościwy, ks. Kazimierz Skwierawski
To właśnie niepojęte miłosierdzie Boga sprawia, że nasze grzechy mogą być przebaczone. Tak trudno jednak jest nam w to uwierzyć, choć Syn Boży wielokrotnie o tym przypomina. Tymczasem Mojżesz, chociaż nie znał jeszcze nowotestamentowego więcej

Zanurzeni w tajemnicy, ks. Edward Staniek
Świat jest wielką tajemnicą. Jest nią dla niemowlęcia, które otwiera oczy, nadstawia uszu, by odbierać dźwięki, raduje się, czując dotyk rąk matki, szukając swymi wargami tego, co smakuje. Przygoda poznawania tajemnicy stopniowo więcej

Opatrzność Boża, ks. Tomasz Jelonek
Stwórca, którego rozpoznajemy na kartach Pisma Świętego, nie jest odległym od świata deistycznym poruszycielem ani zimnym inżynierem projektującym świat, ale Ojcem. Ojciec posyła swoje Stwórcze Słowo – Syna Bożego, aby odszukał więcej

Bóg miłości i pokoju, ks. Bogdan Zbroja
Bóg chce być przez nas kochany – On jest Bogiem miłości i pokoju. On jest godzien miłości większej niż rodzicielska i większej niż oblubieńcza (por. Mt 10,37). Jego winniśmy kochać bardziej niż siebie samych (J 21,15)! Dlatego w tę uroczystość więcej

Wdzięczność Bogu, ks. Dariusz Stawiecki
Postawa wdzięczności, która jest naszą naturalną odpowiedzią na dar stworzenia, zobowiązuje nas do życia zgodnego z przyjętym przez nas darem. Wszystko jest dla nas, wszystko jest nasze. W jaki sposób używać wszystkiego z wdzięcznością? Jeżeli z wiarą więcej