UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Siedemnastoletnia dziewczyna, która przeszła z chrześcijaństwa do świadków Jehowy, zarzuciła mi w rozmowie, że chrześcijanie nie są konsekwentni w sprawie imienia Boga, bo przecież w Piśmie Świętym Bóg objawia siebie pod imieniem Jahwe, natomiast Kościół katolicki nadaje Bogu różne imiona i zwraca się do Niego na różne sposoby. więcej

Trójca Święta pierwowzorem rodziny, ks. Janusz Mastalski
Misterium Trójcy Świętej ukazane jest jako tajemnica miłości i pokoju, jako rzeczywistość dynamiczna, żywa, ciągle działająca i życiodajna. Zbawcze działanie trójjedynego Boga, wypływające z Jego miłości, staje się głównym motywem adoracji więcej

Głos Boga z ognia, ks. Tomasz Jelonek
Próbujemy dziś zrozumieć Boga jedynego, ale w trzech osobach. Ten Bóg już w Starym Testamencie okazał swą wielkość połączoną ze szczególną miłością swojego ludu. Padło dziś pytanie Mojżesza: „Czy słyszał jakiś naród głos Boga z ognia?”. więcej

Trójca Święta, ks. Bogdan Zbroja
Gromadzimy się w naszej świątyni, przeżywając uroczystość Najświętszej Trójcy. Bóg bowiem, zgodnie z Jego objawieniem, jest jeden jedyny, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj czcimy w Kościele tę największą więcej

Posłuszeństwo Bogu prawem życia, ks. Edward Staniek
Święty Jan Chryzostom powiedział: „Bóg nie żąda trudów, ale posłuszeństwa”. Odkrył w ten sposób przed swymi słuchaczami zasadę życia, którą jest posłuszeństwo Bogu, a równocześnie zdemaskował błędne nastawienie wielu, którzy sądzą, że Bóg więcej