UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA


Głos wołającego na pustyni, ks. Stanisław Wronka
Obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. To wydarzenie było wielką radością dla jego rodziców - św. Elżbiety i Zachariasza, którzy długo czekali na potomka (por. Łk 1,7). Cieszyli się z nimi krewni i sąsiedzi (por. Łk 1,57). Narodziny dziecka, więcej

Jan, nie Zachariasz, ks. Marcin Cholewa
Trzeba pamiętać, że ten dzień, w którym Zachariasz spotkał się z aniołem, był dla niego z kilku powodów wyjątkowy. Po pierwsze, przez samo zjawienie się Gabriela. To była łaska spotkania starego kapłana z posłańcem Boga. Niezwykła była też informacja, więcej

Sławię cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył, ks. Kazimierz Skwierawski
Słusznie przybywamy do świątyni, aby oddać cześć naszemu Bogu. Hołd, który pragniemy Mu dziś złożyć, przybiera niezwykle piękny i osobisty charakter, który wybrzmiewa w tych fantastycznych słowach psalmisty: "Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył". więcej

Trzy cechy Jana dla nas, ks. Dawid Leśniak
Istotnie ręka Pańska z nim była... Co za piękny komplement w ustach Ewangelisty. Ręka Pańska oznacza Bożą pomoc, jakże więc wielkim przywilejem owego wsparcia z wysoka cieszył się Jan Chrzciciel! Pan Bóg, dając człowiekowi zadanie, uposaża go w odpowiednią łaskę więcej