UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26).
więcej

Z dawna Polski Tyś Królową, ks. Bogdan Zbroja
Dzisiaj w naszej Ojczyźnie szczególnie ważna uroczystość, święto naszej Matki i Królowej. Maryja od wielu wieków chroni i wspiera Polskę i Polaków, wyprasza potrzebne łaski i daje pewność zwycięstwa nad wrogami dobra. W świetle czytań więcej

Życie Ojczyzny, ks. Edward Staniek
Jeśli rodzina potrafi żyć w zgodzie z sąsiadami, wspólnie tworzą małą ojczyznę. Wzajemnie sobie pomagają, ufają, liczą na siebie i stają się samowystarczalni. Jeśli tworzą wspólnotę takich małych ojczyzn, odkrywają bogactwo i piękno życia więcej

Królestwo Maryi, ks. Tomasz Jelonek
Wspaniała wizja św. Jana przedstawia w genialnej teologicznej syntezie całe dzieje ludzkości, które są dziejami zmagań Smoka z tymi, którzy opowiadają się za Bogiem i Jego zbawczym planem. Maryja w tej walce gra szczególną rolę. Ku Niej więcej

Maryja w moim domu, ks. Kazimierz Skwierawski
Jeśli Maryja jest w naszym domu, to staje się nieustannym zaproszeniem do słuchania Boga. To jest Jej rola w naszym życiu, dlatego Jej obecność należy odczytywać zawsze przez ten pryzmat. Ile jest zatem w naszym domu słuchania Boga, a ile więcej

Maryjo, obudź nas z uśpienia!, ks. Krzysztof Kóska
Ponad tysiącletnia historia naszego narodu od samego początku jest złączona z Najświętszą Maryją Dziewicą. Ona była i jest naszą drogą do Chrystusa, naszego Zbawiciela, a Jej Syna. Żywym nabożeństwem do Maryi odznaczała się żona Mieszka I więcej

Królowo Polski – przyrzekamy!, ks. Bogdan Zbroja
Słowo Boże, które jak dobre ziarno wpadło w glebę naszych dusz, mówi nam o Maryi – naszej Matce. Na Golgocie stanął krzyż odkupienia, na nim Syn Boży cierpi i umiera, ale obok stoi Matka (J 19,25)! Maryja jest z Jezusem zawsze! Ona nigdy nie więcej