UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W całym pogańskim antyku gwiazdy uchodziły za żywe istoty obdarzone rozumem, troszczące się o świat i nie mogące być zbrukane złem. więcej


Pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi, ks. Bogdan Giemza SDS
Kościół zaprasza nas dziś, abyśmy jeszcze raz przebyli drogę do Betlejem, do Bożego Dziecięcia. Przewodnikami w tym pielgrzymowaniu są mędrcy, jak nazywa ich ewangelista Mateusz (por. Mt 2,1-12). Dla zrozumienia więcej

Boże obietnice, ks. Tomasz Jelonek
Opowiadanie o mędrcach poucza również o tym, że stworzony przez Boga świat ma prowadzić nas ku Bogu, jak gwiazda doprowadziła mędrców do Betlejem. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze, że od stworzenia świata więcej

Bóg przysyła mędrców do Heroda, ks. Wacław Chmielarski
Tyle różnych skojarzeń łączy się z tymi mędrcami. Dzisiaj zapytamy, dlaczego gwiazda, która ich prowadziła, znikła pod samą Jerozolimą. Przecież wiodła ich tak długo, gdy szli z dalekich krajów, szukając Dziecięcia. Dlaczego znikła im więcej