UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu (Łk 19, 5). więcej
 
Czym jest dla mnie świątynia?, ks. Janusz Mastalski

Nasze drogi powinny prowadzić do świątyni, bowiem to właśnie w niej można odpowiedzieć na pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Za kogo Mnie uważacie?”. Jeśli mamy odpowiedzieć: „Za Syna Bożego, za mojego Zbawiciela i Przyjaciela”, to musimy więcej

Świątynia, ks. Bogdan Zbroja
Świątynia to miejsce pojednania człowieka z Bogiem. W kościele stoją konfesjonały. W nich kapłani pełnią Bożą służbę jednania człowieka z Bogiem. Właśnie tu przychodzimy i przynosimy brzemiona naszych grzechów, a Bóg przez posługę więcej

Potrzeba świątyni, ks. Edward Staniek
Kościół jest także potrzebny do spotkania z braćmi, którzy wyznają tę samą wiarę i żyją według tej samej hierarchii wartości. W świątyni gromadzi się wspólnota nastawiona na wygranie doczesności i wieczności. Kościół jest potrzebny człowiekowi więcej