UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA


Jedność w różnorodności, Jacek Gniadek SVD
Jedność w Kościele nie jest równoznaczna z ujednoliceniem wszystkich form wyrazu teologii i duchowości, form liturgicznych i dyscypliny. Już w pierwotnym Kościele dochodziło do sporów i konfliktów, których konsekwencją było więcej

Apostołowie, ks. Bogdan Zbroja
Zjednoczeni w miłości przy Jezusowym ołtarzu spoglądamy dziś w duchu na dwie wielkie postaci naszej wiary, na apostołów Piotra i Pawła, wybranych przez Boga i powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny każdemu człowiekowi więcej