UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 18-19). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W religii objawionej błogosławieństwo występuje w dwojakiej formie – jako błogosławieństwo „zstępujące” i błogosławieństwo „wznoszące się”. więcej

Umiejętność ustawienia hierarchii wartości, ks. Janusz Mastalski

Co zatem konkretnie oznacza ustawienie hierarchii wartości, w której fundamentem jest Bóg? Gdy patrzymy na postawę Maryi, zauważamy przede wszystkim bezwzględne posłuszeństwo, a jak mawiał Hegel, „posłuszeństwo jest początkiem wszelkiej więcej

Plan, który Bóg ma względem mnie, ks. Kazimierz Skwierawski
Początek nowego roku kalendarzowego związany jest w liturgii z zakończeniem oktawy narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jej zwieńczeniem jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W ten sposób Ona towarzyszy nam u progu nowego więcej

Boża adopcja, ks. Edward Staniek
Człowiek jest postawiony nad całym widzialnym stworzeniem, ale doświadcza swej słabości. Jest panem, któremu Bóg poddał stworzenie, ale panem, który mimo tysięcy lat ani nie potrafił go sobie podporządkować, ani zapanować nad swymi wrogami... więcej

Matka Jezusowych braci, ks. Szymon Nosal
Przyszliśmy także prosić Boga przez Maryję o nowe łaski i błogosławieństwo na każdy dzień tego roku. Tylko człowiek niemądry myśli sobie, a może w swojej pysze i deklaruje słowami, że bez Boga sam sobie poradzi. W minionym roku Bóg dawał więcej

Trwajcie mocni w wierze z Maryją, ks. Kazimierz Nawrocki
Benedykt XVI na Jasnej Górze powiedział: „Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w Wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę. [...] Przez wiarę możemy «dotknąć» Boga żywego, a gdy już Go dotkniemy, natychmiast więcej