UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16).
więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Niebo jako termin pojawia się często w języku Jezusa, ale nigdy nie oznacza rzeczywistości, która by istniała sama w sobie, niezależnie od Boga. więcej

Obowiązek patrzenia w górę, ks. Janusz Mastalski

Często w cierpieniu, w chwilach trudnych człowiek wznosi wzrok ku górze i tak jak Apostołowie w miejscu wniebowstąpienia próbuje odczytać przesłanie płynące od samego Chrystusa. Dzisiejsza uroczystość uczy nas stale patrzeć ku górze, bez więcej

Otwarta droga do nieba, ks. Edward Staniek
Jezus wchodzi do nieba jako król chwały, jako podwójny zwycięzca: zwyciężył grzech i śmierć. Wniebowstąpienie otwiera niebo dla człowieka, dla każdego z nas. Dotąd było ono jedynie dla aniołów. Teraz jest dla nas, bo Syn Boga jest więcej

Wywyższenie człowieka, ks. Kazimierz Skwierawski
Wywyższenie człowieka dokonało się najpierw w przedziwny sposób na krzyżu. Tam Jezus, zawieszony między niebem i ziemią, „wyrąbywał” nam – żeby tak powiedzieć po górniczemu – chodnik do tego miejsca, w którym oczekuje więcej

Bądźmy świadkami Chrystusa, ks. Marian Bendyk
O tym, że tak jak uczniowie Chrystusa mamy kontynuować budowę królestwa Bożego i być świadkami Jezusa, przypominają nam dzisiejsze czytania liturgiczne. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa Chrystusa: „gdy Duch Święty zstąpi więcej