UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy (Łk 1, 39). więcej


Wniebowzięta, ks. Tomasz Jelonek
Tajemnica wniebowzięcia Maryi nie jest bezpośrednio wyrażona w Piśmie Świętym, od najdawniejszych jednak czasów należy do skarbca wiary i z radością wyznawana jest przez uczniów Chrystusa. Szczególnym świadectwem tej wiary są zapisy różnych więcej

Wzorowa uczennica Chrystusa, ks. Edward Staniek
Była jego matką i stała się Jego uczennicą. Opanowała idealnie wszystkie formy miłości. Zamieniła życie w pieśń miłości Boga i ludzi, w taką pieśń zamieniła swoją śmierć i w nią zamieniła swą wieczność. Nieustannie kocha Boga Ojca, swego Syna, wszystkich ludzi więcej

Radość w niebie i na ziemi, ks. Marian Bendyk
Czcimy i kochamy Matkę Najświętszą, dlatego przyszliśmy dzisiaj do świątyni, aby radować się i cieszyć z uroczystości Jej wniebowzięcia. Od początku istnienia Kościoła żywa była wśród chrześcijan wiara w chwalebne wniebowzięcie Maryi. Tradycja sięgająca więcej

Świadek wdzięczności, ks. Edward Staniek
Pełnienie woli Ojca sprawia, że człowiek z minuty na minutę wchodzi w tajemnicę współpracy z Bogiem. To powoduje, że zamienia każdy swój oddech i uderzenie serca w akt wdzięczności. Nie ma bowiem nic cenniejszego na ziemi niż bliska więcej