UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 21-22). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Wobec tego przesuwającego się przed naszymi oczami cudownego obrazu stworzeń, sił, Bożej troskliwości, w sercu rodzi się okrzyk uwielbienia. Stwierdzenie o mnogości i wielorakości dzieł Bożych ukierunkowuje ten okrzyk podziwu również na to, co następuje po nim, to znaczy na cudowną architekturę oceanu i jego mieszkańców. więcej


 Nie zmarnować daru!, ks. Janusz Mastalski
W takich to czasach przychodzi do nas Duch Święty, który ma nam pomóc przeciwdziałać rozpadowi więzi międzyludzkich i poniżaniu godności człowieka. Kim zatem ma być dla nas Trzecia Osoba Boska? Odpowiedzi poszukajmy w Piśmie Świętym. więcej

Na tym samym miejscu, ks. Kazimierz Skwierawski
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy obchód świąt paschalnych. Te pięćdziesiąt dni łączy swoista klamra. Kiedy bowiem zgromadziliśmy się w świątyni w Poniedziałek Wielkanocny, czytania liturgiczne mówiły o wydarzeniach, więcej

Tajemnica zesłania Ducha Świętego, ks. Tomasz Jelonek
Dziś wspominamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego na rodzący się Kościół. Nowy Testament opisuje dwa wydarzenia zbawcze, które składają się na wspomnianą tajemnicę. Rozważamy je w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich i więcej

Napełnienie Duchem Świętym, ks. Edward Staniek
Sakramentem, który wypełnia człowieka Bożą energią jest bierzmowanie. Przygotowanie do niego polega na uświadomieniu owej jakościowej zmiany w życiu po otrzymaniu Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest do tego przygotowany, więcej

Przyjdź, Duchu Święty, ks. Bogdan Zbroja
Dzisiejsza Ewangelia mówi o mocy Ducha Świętego, która stanowi podstawę sakramentu pokuty i pojednania. Apostołowie i ich następcy mają władzę rozgrzeszania w imieniu Boga: „którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone więcej