UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Zmartwychwstanie nie przeminęło, lecz dotknęło nas i porwało. Uchwyciliśmy się zmartwychwstałego Pana i wiemy, że On trzyma nas równie mocno nawet wówczas, gdy nasze ręce słabną. więcej


  Dzień odpowiedzialności za dary, ks. Janusz Mastalski
Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to dzień otrzymywania darów, dzień obdarowania przede wszystkim odpowiedzialnością za dary Ducha Świętego. O tej odpowiedzialności po otrzymaniu sakramentu bierzmowania tak więcej

 Moc Ducha Świętego, ks. Tomasz Bajer
W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty ze swoimi darami zstąpił na wystraszonych apostołów. Ci prości ludzie bali się, że wrogi Jezusowi świat rozprawi się z nimi tak samo jak z Nim. Ale moc Ducha Świętego była tak ogromna, że tych dwunastu wystraszonych więcej

Środowisko Bożego życia, ks. Edward Staniek
Kościół jest środowiskiem życia Bożego. Podobnie jak ostatnie pokolenia, biorąc do ręki – w sposób nieodpowiedzialny – chemię, atom czy ludzkie geny, doprowadziły do zachwiania równowagi środowiskowej, co przyczyni się do naszej apokalipsy, tak i siły zła więcej