W Jego ranach nasze zdrowie, ks. Tadeusz Mrowiec


„Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok” (J 20,19-20).

Jezus objawia moc miłosierdzia

Liturgia drugiej niedzieli wielkanocnej ukazuje nam stopniowe objawianie się mocy zmartwychwstałego Pana. Z jednej strony sam Jezus objawia prawdę o sobie, a z drugiej człowiek, często nie bez trudności w wierze, poznaje prawdę o Jego zwycięstwie nad śmiercią.

Chrystus przychodzi do Wieczernika pomimo drzwi zamkniętych. Pozdrowieniem „Pokój wam” uwalnia apostołów od pierwszego przerażenia. Następnie pokazuje zranione ręce i bok. Chce przekonać uczniów o realności swojego powrotu do życia w ciele. W szczególny sposób zwraca się do Tomasza, który nie wierzy słowu. Jezus pozwala się Mu dotknąć.

W dzisiejszą niedzielę, kiedy każdy człowiek może bardziej myśli o swoich ranach i grzechach, Jezus chce ukazać nam i skierować naszą uwagę najpierw na całą prawdę o Jego mocy.

Źródłem łaski jest sakrament

Znamienne jest to, że w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej znajdziemy bardzo wiele zachęt do dobrej spowiedzi i pobożnego przeżywania Eucharystii. Możemy w nim przeczytać między innymi takie słowa Jezusa o sakramencie pokuty, które skierował do siostry Faustyny:

Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła Miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. (...) Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojność Moja nie ma granic (1602).

Przestań się lękać

W sierpniu 2002 roku Jan Paweł II przybył do Krakowa – jak się później okazało – już z ostatnią pielgrzymką do ojczyzny. Następnego dnia, idąc krakowskimi Plantami, słyszałem głośną rozmowę dwóch młodych dziewcząt. Jedna z nich trochę się żaliła na swoją sytuację w domu i życiu. Druga, odpowiadając, zwróciła uwagę na słowa papieża wypowiedziane na lotnisku podczas powitania: „Słyszałaś, jak powiedział wczoraj do nas papież: «Przestań się lękać!». Słuchaj, wszystko będzie dobrze”.

Rzeczywiście takie przesłanie zostawił nam św. Jan Paweł II. Wtedy, w 2002 roku, na lotnisku w Balicach mówił:

Wszystkim moim rodakom przynoszę przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny, że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. To On, (...) zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i każdej z was: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1,17-18). Oto przesłanie miłosierdzia Bożego, które przynoszę dziś mojej Ojczyźnie i moim rodakom: „Przestań się lękać!”. Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei.

Wszystkie nasze lęki znikają, gdy wypowiadamy je przed obliczem Boga, gdy zwracamy się całym swoim życiem w stronę Bożego oblicza. Amen.