Waga świadectwa, ks. Edward Staniek


W VI wieku przed narodzeniem Pana Jezusa prorok Izajasz zapowiada przeniesienie prawdy o jedynym Bogu – o Bogu miłości – do wszystkich narodów świata, daleko poza naród wybrany. Mówi o przekazie prawdy miłości, gdyż to jest najważniejsza prawda objawiona.

Bóg jest miłością, a my jesteśmy powołani do odpowiedzi miłością na miłość. Takie jest też pierwsze i najważniejsze przykazanie w Starym Testamencie, powtórzone przez Chrystusa w Nowym Testamencie.

Przekaz miłości nie dokonuje się przy pomocy słowa. Miłości nikt nie nauczy słowami. Miłość przekazuje się drogą świadectwa, dlatego na wszystkich ścieżkach misyjnych świata przekaz Ewangelii zawsze dokonywał się i dokonuje drogą świadectwa, często nawet świadectwa męczenników.

Mówię o tym dlatego, że dzisiejsze chrześcijaństwo utopione zostało w słowach. Potęga chrześcijaństwa polega na mocy dawanego świadectwa. Słowo zostało dziś zdewaluowane; już nic nie znaczy. Ludzie nie słuchają słowa, które do nich dociera, a jeżeli go słuchają, to przyjmują tylko to, co się im podoba, odrzucając wszystko, co jest dla nich niewygodne.

W Ewangelii przekaz dokonuje się nie przy pomocy słowa. On dokonuje się przez świadectwo. Pierwszym spośród świadków jest Chrystus. „Jam się po to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

O dawaniu świadectwa mówi autor Listu do Hebrajczyków. Aby człowiek był mocny, odważny, mądry i wytrwały, musi przejść szkołę doświadczeń. Jeżeli ojciec i matka chcą mieć dzieci w pełni odpowiedzialne, muszą żądać i oczekiwać od nich odpowiedzialności za coraz trudniejsze zadania. Życie jest pełne doświadczeń. Doświadczenia dla człowieka wierzącego są szkołą dorastania do coraz trudniejszego świadectwa.

Ewangelia powiada nam o tym, że niebo nie należy do ludzi, którzy znają Jezusa Chrystusa, którzy nawet się z Nim spotykali, którzy dużo o Nim wiedzą. Ono należy do świadków.

Ciasna brama, która wiedzie do królestwa niebieskiego, jest bramą prawdy. Przez tę bramę przechodzą świadkowie. „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” – mówi Pan.

Jesteśmy w tym momencie przy eucharystycznym stole. Dziękujemy Bogu za tę godzinę, za swą dobrą wolę, która nas tu przywiodła, za łaskę wiary, dzięki której rozumiemy bogactwo tej godziny. Prosimy o to, abyśmy posiedli moc potrzebną do dawania świadectwa Ewangelii i do przyjmowania doświadczeń, byśmy potrafili je traktować jako dorastanie do dawania świadectwa w każdej sytuacji.