WIELKI CZWARTEK


Do końca nas umiłował, ks. Stanisław Saletnik
Wieczernik dla nas, chrześcijan, to jedno z miejsc najświętszych. To pierwsza Msza św., pierwsze tabernakulum, pierwsza komunia, pierwsze święcenia kapłańskie. Chrystus w Wieczerniku uczy nas miłości nie tylko przez umycie nóg Apostołom czy więcej

Eucharystyczna oferta, ks. Kazimierz Skwierawski
W tylu rozmaitych miejscach na ziemi wyznawcy Chrystusa przychodzą do świątyni, klękają przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie, wystawiają Go na ołtarz i adorują. Śpiewają wtedy z reguły: „Przed tak wielkim Sakramentem więcej

Pośrednik między Bogiem a ludźmi, ks. Piotr Andryszczak
Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną, ponieważ Pan Jezus ustanowił kapłanów jako pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy uczestniczą w Jego potrójnej misji: królewskiej, prorockiej i kapłańskiej. O pierwszej z nich mówi więcej

Krew Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Klemens Rzymski na samym początku istnienia Kościoła, na przełomie pierwszego i drugiego wieku, mówi tak: „Spójrzmy na krew Chrystusa. Przekonajmy się, jak jest drogocenna dla Jego Ojca. Przelana dla naszego zbawienia, przyniosła więcej