WIELKI CZWARTEK


Kielich mój pić będziecie, ks. Tadeusz Mrowiec
Kiedy Jezus mówi: „Kielich mój pić będziecie”, wskazuje na powołanie uczniów do uczestniczenia w swoim kielichu. Każdy kapłan też powołany jest do uczestniczenia w kielichu Mistrza z Nazaretu: „Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego” (Ps 16,5). więcej

Miłość, ks. Tomasz Jelonek
Dzisiejszy dzień ukazuje nam przede wszystkim Jezusa, który „umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował”. To szczególne święto miłości, która poucza uczniów, aby umywali sobie wzajemnie nogi, która wydaje siebie w Eucharystii więcej

 Eucharystia dowodem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Wielki Czwartek jest dniem miłości i pojednania. Pan Jezus umywa nogi, ustanawia Eucharystię i ogłasza nowe przykazanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem, abyście i wy więcej

Pomoc na najtrudniejsze sytuacje, ks. Marek Gilski
W przeddzień śmierci także Jezus podejmuje najważniejsze sprawy. Nie tylko słowem, ale i czynem. Nie tylko mówi o miłości, ale myje nogi uczniom i ustanawia Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Te gesty i te słowa zapadną uczniom w pamięć. więcej

Do końca nas umiłował, ks. Stanisław Saletnik
Wieczernik dla nas, chrześcijan, to jedno z miejsc najświętszych. To pierwsza Msza Święta, pierwsze tabernakulum, pierwsza komunia, pierwsze święcenia kapłańskie. Chrystus w Wieczerniku uczy nas miłości nie tylko przez umycie nóg apostołom więcej

Eucharystyczna oferta, ks. Kazimierz Skwierawski
Jezus bierze apostołów i zasiada z nimi w Wieczerniku, aby spożyć wieczerzę paschalną i równocześnie dokonać czegoś zupełnie nowego: oto chleb staje się Jego Ciałem, a wino – Jego Krwią. A wszystko to ze względu na nas, bo Syn Boży, więcej

Pośrednik między Bogiem a ludźmi, ks. Piotr Andryszczak
Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną, ponieważ Pan Jezus ustanowił kapłanów jako pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy uczestniczą w Jego potrójnej misji: królewskiej, prorockiej i kapłańskiej. O pierwszej z nich mówi dzisiejsza Ewangelia. więcej