WIELKI PIĄTEK


Krzyżu Chrystusa, bądź pozdrowiony, ks. Tadeusz Mrowiec
W centrum liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja krzyża. Po uroczystym wniesieniu i stopniowym ukazywaniu krzyża wszyscy klękają ze śpiewem na ustach: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie każdy indywidualnie podchodzi do krzyża i całuje rany Jezusa. więcej

Słowa Jezusa, ks. Tomasz Jelonek
„Wykonało się!” – to ostatnie zdanie wypowiedziane przez Jezusa na ziemi. Wypełnił wolę Ojca, dokonało się zbawienie świata. Módlmy się dziś szczególnie, aby z chwilą naszej śmierci można było powiedzieć, że się wykonało, że więcej

Umiłował nas, ks. Stanisław Saletnik
Jezus nas nie tylko umiłował, ale jeszcze wydał siebie samego. Co znaczy „wydał siebie samego”? Można powiedzieć, że przekreślił samego siebie. Wszystko, co wycierpiał Jezus, wycierpiał dla nas, dla naszego odkupienia. więcej

Krzyż Chrystusa wyrazem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Wielki Piątek to nie jeden z wielu dni w kalendarzu, to dzień, w którym chrześcijanie przeżywają tajemnicę śmierci Jezusa. Nie ma Mszy św., ale przeżywamy w liturgii dramat ofiary miłości Chrystusa na krzyżu. Kościół zaprosił nas na rozważanie więcej

Kto się przejmuje Jego losem?, ks. Kazimierz Skwierawski
W jednej z kartek, które otrzymałem z okazji Świąt Wielkanocnych, poruszyła mnie niezwykła prawda tej rzeczywistości. Na kartce jest jajko – symbol życia; to jajko jest popękane. Krzyż stanowi owo pęknięcie. A co ciekawsze – to jajko jest zrobione więcej

Szacunek dla krzyża, ks. Edward Staniek
Uczestniczymy w liturgii Wielkiego Piątku. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, czyli nie ponawia w sposób sakramentalny ofiary Zbawiciela. Cała liturgia dnia dzisiejszego oparta jest jednak na schemacie liturgii mszalnej. więcej