Witaj, Jezu, Synu Maryi, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Bądźże pozdrowiona (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, klękamy przed Tobą i pozdrawiamy Cię z głębi naszego serca. Dziś kolejna niedziela, w którą czcimy pamiątkę Twego zmartwychwstania. Tak jak apostołowie „owego pierwszego dnia tygodnia” i „po ośmiu dniach” wyznajemy: „To jest PAN!”, „Pan mój i Bóg mój”. Jezu Chryste, przez zmartwychwstanie stałeś się naszym panem. Zwyciężyłeś śmierć, grzech i Szatana. Zatem adorujemy Cię, Panie, bo pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim zwycięstwie.

Jezu Chryste, w miesiącu maju w naszej modlitwie adoracyjnej pomaga nam Maryja. Od Twojego narodzenia w Betlejem Jej oczy były utkwione w Twoje oblicze. Adorowała Cię w milczeniu i zachowywała w swym sercu wszystkie słowa i wydarzenia z Twojego życia. Twoja Matka dobrze znała historię Izraela, historię oczekiwania na Twoje przyjście. Historię obietnic, historię proroctw, historię tęsknoty ludzkich serc. Spoglądając na Ciebie, odnajdywała w Twoim życiu i nauczaniu wypełnienie zapowiedzi Starego Przymierza. Wszystkie najważniejsze prawdy o zbawieniu dojrzewały w Jej sercu. Dlatego w swoim testamencie na krzyżu dajesz nam Ją za naszą matkę. Mówisz do Jana, czyli do każdego z nas: „Oto matka twoja”.

Pieśń Bądźże pozdrowiona (zw. III i IV)

Jezu Chryste, zgodnie z Twoim poleceniem od Maryi uczymy się Ciebie poznawać i adorować. W Jej sercu zostały zapisane „wielkie rzeczy” dotyczące naszego zbawienia. Historia serca Maryi została opisana w wielu wezwaniach litanii ułożonej w sanktuarium w Loreto. W maju codziennie śpiewamy te litanijne wezwania. W ten sposób Maryja prowadzi nas do Ciebie.

Jezu Chryste, na początku litanii zawracamy się do Ciebie słowem „Kyrie”, to znaczy „Panie”. Wyznajemy Twoje bóstwo i panowanie nad całym stworzeniem. Ty od razu zapraszasz nas w tajemnicę swego życia w Trójcy, dlatego zwracamy się ze czcią do Ojca i Ducha Świętego. Następnie rozpoczyna się długa wędrówka poszczególnymi wezwaniami litanii. Ta duchowa droga ma trzy etapy, trzy odcinki. W pierwszym rozważamy dary, jakie otrzymała od Ciebie Maryja jako matka i dziewica. Wezwania do Matki odsłaniają piękno jej macierzyńskiej miłości do Ciebie, Panie. A modlitwy skierowane do Niej tytułem „Panno” pozwalają zachwycać się nienaruszonym dziewictwem. Drugi etap duchowej wędrówki to bogactwo historii zbawienia Starego Przymierza, które przez życie Maryi i za Jej wstawiennictwem staje się naszym udziałem. Tak jak Ty, Panie, wspomagałeś Naród Wybrany, tak Maryja wspomaga nas. Ostatni etap litanii przenosi nas do nieba, w czas wieczności, aby poznawać tajemnice królestwa Bożego. Maryja, jako królowa wniebowzięta, oprowadza nas po komnatach niebieskiej świątyni i pozwala rozmawiać z aniołami, prorokami, apostołami i wszystkimi świętymi. Duchowa droga litanii kończy się przed Tobą, Panie. Maryja prowadzi nas przed tron Baranka Bożego, na którym odbierasz adorację całego stworzenia.

Synu Maryi, dziękujemy za Twoją Matkę i pragniemy w tym miesiącu często wędrować z Nią przed Twoje oblicze.

Litania loretańska... lub Pod Twoją obronę