WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH


Sąd Boży i sakramenty, ks. Tomasz Jelonek
Wczoraj przypatrywaliśmy się otwartemu niebu, w którym przebywają ci, którzy przez swoje świadectwo i korzystanie z sakramentów świętych, w których płynie Krew Chrystusa, doszli do domu Ojca. Dziś myślimy o tych, więcej

Chrześcijaństwo czy pogaństwo?, ks. Kazimierz Skwierawski
Na świecie są ludzie, którzy Bogu ufają, i tacy, którzy tego, co Bóg mówi, nie biorą poważnie, ponieważ usiłują żyć według własnego widzimisię. Tak było od początku świata i nie inaczej jest dzisiaj. Ci, którzy Bogu zawierzyli, nazywają się więcej

Odwaga w obliczu śmierci, ks. Piotr Andryszczak
Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów oceny naszej wiary jest przyjrzenie się postawie wobec śmierci. Jeżeli jest ona pełna lęku, to dowód na to, jak wiele w tej dziedzinie powinniśmy więcej

Usłyszmy głos, ks. Kazimierz Skwierawski
Jak wspaniała jest prawda o obcowaniu świętych. Jak cenny jest ten głos wszystkich naszych braci i sióstr cierpiących w czyśćcu, którzy wołają w stronę Kościoła pielgrzymującego na ziemi i przyzywają naszej bliskości i wzajemności. Jakże cenny więcej