Wszystkim jest Chrystus, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Wszystko Tobie oddać pragnę (I zw.)

Panie Jezu Chryste, zatrzymujemy się przed Tobą w krótkiej adoracji. W połowie lata, na półmetku wakacyjnych planów i w samym centrum pracy żniwnej na naszych polach. Zarówno kiedy odpoczywamy, jak i wtedy, gdy trudzimy się w codziennej pracy, potrzebne nam są Twoje słowa, Twoje wskazówki i rady, a często Twoja stanowcza przestroga, na przykład taka, jakiej udzielasz nam w dzisiejszej ewangelicznej przypowieści.

Podczas wakacji, poza domem, często daleko od rodziny, w zmienionych okolicznościach, wydaje się nam, że wszystkiego możemy doświadczyć, wszystko może być nasze, cały świat należy do nas. Tymczasem św. Paweł ostrzega, byśmy się nie okłamywali, nie żyli złudzeniami. „Zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne: złej żądzy, rozpuście, lubieżności, nieczystości i chciwości”. A mędrzec Kohelet powie krótko: „marność nad marnościami... wszystko marność”.

Podobne złudzenia czekają na nas w pracy. „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. [...] Powiedział sobie: «Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj»”. Mam teraz wszystko! Opływam we wszystko! „Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze»”.

Święty Paweł wskazuje nam wyjście z obu złudzeń: „wszystkim może być tylko CHRYSTUS”. Tylko z Nim odpoczynek i praca wypełnią wszystkie nasze pragnienia.

Pieśń Wszystko Tobie oddać pragnę (II zw.)

Jezu, skoro w pracy i podczas odpoczynku czyhają na nas takie niebezpieczeństwa, prosimy wspólnie o dar mądrości i roztropności na kolejne letnie dni.

Powtarzamy: Prosimy Cię, Panie!
–  abyśmy przez trud i pracę w pocie czoła stawali się bogatymi duchowo,
–  aby nasz trud służył drugiemu człowiekowi,
–  aby w pomnażaniu pieniędzy nie ogarnęła nas chciwość,
–  abyśmy nie zazdrościli zamożności bliźnim,
–  abyśmy potrafili się dzielić swoimi dobrami,
–  abyśmy nie ulegali złym żądzom,
–  obroń nas przed lubieżnością i rozpustą,
–  obroń nas przed bałwochwalstwem,
–  obroń nas przed wszelką głupotą,
–  udziel nam mądrości w odpoczynku,
–  naucz szukać tego, co ukryte jest w Tobie,
–  wzmacniaj w nas dążenie do tego, co jest w górze,
–  naucz gromadzić skarby przed Tobą.

Pieśń Przed tak wielkim Sakramentem