Wzorowa uczennica Chrystusa, ks. Edward Staniek


Była jego matką i stała się Jego uczennicą. Opanowała idealnie wszystkie formy miłości. Zamieniła życie w pieśń miłości Boga i ludzi, w taką pieśń zamieniła też swoją śmierć i w nią zamieniła swą wieczność. Nieustannie kocha Boga Ojca, swego Syna, wszystkich ludzi i aniołów. Kocha, bo tę sztukę opanowała w stopniu doskonałym.

Dlatego jest wzorem dla wszystkich, szczególnie dla kobiet. Miłość posiada bowiem odcień płci. Męską w najdoskonalszej formie objawił Jezus, kobiecą – Maryja. Męska jest testowana bezpośrednio na froncie. To ona zmaga się ze złem tego świata. Ona w tej konfrontacji wygrywa.

Kobieca miłość stoi na straży domu. Wychowuje, czeka, jest odpowiedzialna za przygotowanie stołu, za budowanie bezpiecznego schronienia. Ona działa jakby na zapleczu. Testowana jest przez to wszystko, co uderza w dom. Testowana jest, gdy widzi poranionych domowników, zwłaszcza dzieci, owoc swego łona. Testowana jest, gdy nie może budować własnego domu i rodzić dzieci. Testowana jest, gdy opatruje rany innych.

Szczęście mężczyzny, który umie kochać, i kobiety, która tę sztukę opanowała, są identyczne. Miłość jest prawem nieba. Miłość Matki do Syna i Syna do Matki ujawniła się w pełni dopiero w domu Ojca. Tak będzie z każdą prawdziwą miłością, którą przeżywamy na ziemi. Ona zostanie odnaleziona i udoskonalona w niebie.

Uczeń Chrystusowy wygrywa życie, doskonaląc miłość i pomagając innym w jej doskonaleniu.