Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni, ks. Mariusz Kopacz


Panie ukryty w Najświętszym Sakramencie, refren dzisiejszego psalmu przypomina nam o naszej grzeszności i Twoim miłosierdziu. Dziękujemy Ci za wiarę, która uczy nas, czym jest grzech, pokazuje jego konsekwencje i niszczącą siłę. To w jej świetle ukazuje się pełna brzydota grzechu, jego bezsensowność i nielogiczność. Dzięki wierze mamy możliwość dostrzec podstępne oblicze grzechu.

Dziękujemy, Jezu, za sumienie. To otrzymane od Ciebie precyzyjne narzędzie demaskowania grzechu. Staramy się z nim współpracować i w nie wsłuchiwać. Ukazuje nam ono wszystkie grzeszne myśli i czyny, ostrzega przed decyzjami niezgodnymi z Twoją nauką, dokonuje analizy zachowań, słów i wyborów, by w porę podnieść alarm i pozwolić nam uniknąć zła.

Dziękujemy, Panie, za to, że za sprawą Twojego zwycięstwa nad grzechem także my możemy zwyciężać w walce z naszymi słabościami. Z Tobą, Jezu, mamy możliwość i potrzebne siły, by skutecznie przeciwstawiać się pokusom i atakującym nas namiętnościom. Będąc blisko Ciebie, stajemy się mocni Twoją mocą.

Pieśń

Prosimy Cię, Panie, okaż nam swoje miłosierdzie i miej dla nas cierpliwość, gdy mimo wiedzy i doświadczenia wciąż pozwalamy się zwodzić złu, ulegamy pokusom i popełniamy grzechy. Wybacz nam głupotę, przez którą dajemy się oszukiwać podstępom Złego, przebacz grzeszne nawyki i ciągłe powroty do tych samych grzechów.

Prosimy, Jezu, pomóż nam tak kształtować nasze sumienia, by zawsze w porę ostrzegały przed złem i przed tym, co do złego może prowadzić. Pomóż nam troszczyć się o nie. Niech sumienia nie stracą ostrości widzenia i precyzji oceniania, niech czułe i wrażliwe nieomylnie pokazują nam prawdę o nas samych. Panie, bądź stróżem sumień, ich lekarzem i nauczycielem.

Prosimy, Chryste, pomóż nam nie bać się prawdy o nas samych. Daj nam mądrość i pokorę, byśmy umieli demaskować nasze wady, odnajdywać ich źródła i wyrzucać je z naszego życia. Bądź, Panie, zwierciadłem duszy i wzorem do naśladowania.

Pieśń

Przepraszamy Cię, Chryste, za nasze grzechy główne, za zło, które najbardziej nas rani, najczęściej się pojawia i ma najbardziej destrukcyjny wpływ na nasze postępowanie. Bywa, że są to grzechy, do których się przyzwyczailiśmy, które stały się częścią naszego życia, często nawet ich nie zauważamy. One jednak tak bardzo krzywdzą bliźniego i obrażają Ciebie.

Przepraszamy za uporczywe ignorowanie sumienia i niedocenianie jego roli. Takie postępowanie je osłabia, usypia czujność oraz może sprawić, że będzie ono błądzić i stanie się niepewne. Wybacz, kochany Jezu, nieposłuszeństwo nakazom i napomnieniom sumienia, bo jest to równoznaczne z nieposłuszeństwem Tobie.

Przepraszamy, Panie, za niekonsekwencję w sprawie nawrócenia. Przepraszamy za wciąż niedotrzymywane obietnice trwałej poprawy, za słowa bez pokrycia w czynach. Wybacz, że nie szukamy skutecznej pomocy i właściwych środków, by wyzwalać się spod jarzma naszych grzechów. Przepraszamy, że brak nam pokory syna marnotrawnego.

Pieśń