Zniewolenie ciałem, ks. Edward Staniek


Pieśń O mój Jezu, w Hostii

Panie Jezu, Synu Boga żywego, chciałeś mieć nasze ludzkie ciało. To zmartwychwstałe ciało ukryłeś pod postacią chleba. Tobie w tym uwielbionym ciele ukrytym w chlebie oddajemy pokłon.

Śpiewamy dziś pieśń uwielbienia za nasze ciało. Jest ono Twoim dziełem. Ciało ludzkie będzie Cię wielbiło przez całą wieczność. Ono, gdy osiągnie pełnię swej doskonałości, stanowić będzie niepowtarzalne arcydzieło Twej mądrości i miłości. Ono jest narzędziem objawiającym ducha.

Decydując się na stworzenie mężczyzny i kobiety, postanowiłeś włączyć ciało w kontakty osobowe. Ono może wyrażać miłość i nienawiść, może uczestniczyć w czynach dobrych i złych, może radować się tym, co uszczęśliwi ducha, i może cierpieć razem z nim.

Panie, Twoje ludzkie ciało było narzędziem objawienia nam miłości, jaką darzysz Ojca i jaką darzysz nas. To ciało, posłuszne Ojcu aż do śmierci krzyżowej, ukazało, na czym polega istota posłuszeństwa człowieka Bogu; ono też – zamienione w pokarm nieśmiertelności – objawia, na czym polega miłość człowieka wobec człowieka.

Dziękujemy Ci, Panie, za uświęcenie ludzkiego ciała i za ukazanie nam, jak ważnym narzędziem jest ono w objawianiu i przekazie miłości, tak wobec Boga, jak i wobec ludzi.

Pieśń Pójdźcie błogosławić Pana

Panie, dziękujemy Ci za każdego człowieka, który umie w pełni odpowiedzialności posługiwać się swoim ciałem i w równie odpowiedzialny sposób podchodzić do ciała innych ludzi. Taka odpowiedzialność jest znakiem dojrzałości człowieka. To dowód na to, że człowiek traktuje ciało jak cenne narzędzie w ubogaceniu siebie i innych.

Żyjemy jednak, Panie, o czym Ty dobrze wiesz, w świecie, który chce prawa ciała postawić nad prawami ducha. W imię wolności pozwala na karmienie pragnień ciała w sposób nieograniczony. Rozbudzenie apetytów ciała aż do granic uzależnienia stanowi cel reklamy. Głód zmusza do konsumpcji, a na konsumpcji zarabia się największe pieniądze. Im więcej ludzi głodnych przyjemności ciała, tym więcej pieniędzy.

Panie, w Twoim prawie określiłeś granice zaspokajania głodu ciała przez przykazanie „Nie cudzołóż”. Zamknąłeś tym samym konsumpcję w granicach małżeństwa. Współczesny świat już dawno obalił te granice i nie zamierza się z nimi liczyć. W Ewangelii nie tylko potwierdziłeś słuszność przykazań, lecz wezwałeś też do troski o ład wewnętrzny, mówiąc: „kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa”. Panie, skoro świat nieustannie budzi apetyty erotyczne, niełatwo zachować to Twoje wezwanie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Twojej łaski!

Pieśń Przyjdźcie do mnie

Pomnij, Panie, na ludzi, którzy oddali ster swego życia ciału, to ono rządzi nimi, a nie oni nim. Namiętność okazuje się mocniejsza niż rozum i wola. Wielu dobrowolnie wyłącza rozum i wolę, oddaje się sile pożądania. Orbitą ich życia staje się erotyzm, a jego moralna ocena zostaje zniszczona.

Niewolnicy swojego ciała pełzają po ziemi, bo na wzniesienie ducha w stronę szczytów nie mają siły. Panie, daj im zrozumieć, że człowiek w imię miłości siebie samego winien czynić to, co ubogaca jego serce, a nie to, co je niszczy.

Udziel też nam łaski jasnej oceny postaw moralnych lansowanych przez środowiska, w których żyjemy. Nie pozwól nam usprawiedliwiać swego postępowania motywami, które podsuwa pokusa. Spraw, byśmy zawsze i wszędzie traktowali sprawy ciała z szacunkiem i godnością, jaka przystoi dzieciom Boga.

Pieśń Twoja cześć, chwała

Boże, Odwieczna Miłości, przez ręce Matki Twojego Syna zanosimy do Ciebie modlitwy:

– Aby w środowiskach ludzi wierzących było wielu świadków pięknej miłości – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
– Aby odpowiedzialność za ciało własne i cudze była wykładnikiem dojrzałości człowieka –
– Aby ludzie zarabiający pieniądze na karmieniu namiętności ciała zobaczyli żałosne skutki swego działania –
– Aby poczucie wstydu zostało otoczone społecznym szacunkiem –
– Aby pamięć o kamieniu młyńskim dla gorszycieli nigdy nie zginęła –
– Aby w przygotowaniu do małżeństwa dopracowano pełną odpowiedzialność za dziedzinę życia erotycznego –
– O silną wolę –
– O umiejętność współpracy z łaską Boga dla ludzi zniewolonych ciałem –

Panie Jezu, pomny na miłość, jaką Twoja Matka okazała św. Józefowi, wysłuchaj tych próśb i udziel nam łaski potrzebnej do brania odpowiedzialności za wszystkie siły naszego ciała. Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.