Zobaczyć Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Pójdź do Jezusa (zw. I)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w białej Hostii. Każda adoracja jest zaproszeniem do spotkania z Tobą, zaproszeniem wciąż nowym, często dla nas zaskakującym, ciekawym.

Na dzisiejsze spotkanie z Tobą prowadzi nas ciekawość i pragnienie celnika Zacheusza. Od dawna słyszał o Tobie. O tym, że Twoja nauka porusza do głębi ludzkie serca, że Twoje słowo może całkowicie odmienić człowieka, że Twoje dotknięcie uzdrawia z każdej choroby, a Twoje spojrzenie ma moc powołania na całe życie. Wiedziony pragnieniem zobaczenia Ciebie, wspiął się na drzewo stojące przy drodze i czekał.

Ty, Panie, nie widząc jego twarzy ukrytej wśród listowia sykomory, już dawno dobrze widziałeś jego serce, a w nim pragnienie spotkania się z Tobą. Dlatego odpowiedziałeś na jego ciekawość. Twoja odpowiedź przekroczyła jego najśmielsze oczekiwania. Oto udałeś się do domu Zacheusza i spożyłeś z nim uroczysty posiłek.

Panie Jezu Chryste, udziel nam takiej łaski spotykania się z Tobą, jakiej doznał Zacheusz. Daj, aby nasza modlitwa, nasza Komunia Święta odmieniały nasze serca. Uwolnij je od przesadnej pogoni za pieniądzem, uzdolnij do wynagrodzenia wszystkich wyrządzonych krzywd naszym bliźnim, napełnij radością.

Pieśń Pójdź do Jezusa (zw. II)

Panie Jezu Chryste, w listopadzie częściej rozmawiamy z Tobą o tych, którzy odeszli z tego świata. W liturgii i w modlitwach za zmarłych często pojawia się temat spotkania z Tobą po śmierci. W krainie życia człowiek ujrzy całą dobroć Boga.

Panie, dla którego wszystko żyje, polecamy Ci wszystkich naszych zmarłych. Chcemy o nich szczególnie pamiętać w tym listopadowym czasie. Niech przez naszą modlitwę dostrzegą w Tobie miłosiernego sędziego i dobrego ojca. Niech spotkanie z Tobą twarzą w twarz napełni ich wieczną radością.

Dobry Jezu, a nasz Panie...